Skip to content

Opnieuw zien veel ooievaars af van trek naar het zuiden

Zeker 547 ooievaars hebben ervoor gekozen om in Nederland te overwinteren. Dit aantal is dit weekend gespot tijdens een speciale wintertelling van de organisatie STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow).

Ooievaars zijn eigenlijk trekvogels. Ze trekken in augustus en september naar het zuiden om te overwinteren op warmere plaatsen. Nederlandse ooievaars volgen vooral de trekroute via Frankrijk en Spanje en maken dan bij Gibraltar de oversteek naar Afrika waar ze doorvliegen tot in Mali. Mogelijk voelen ze door de warmere winters de noodzaak niet meer om die lange reis af te leggen.

De grootste groep, 108 ooievaars, werd dit weekend gespot in Het Reestdal, een natuurgebied op de grens van Drenthe en Overijssel. Ten noorden van Oss werden 75 exemplaren geteld, in Voorburg 34 en aan de Noordkant van Utrecht 32. De rest van de getelde ooievaars was tijdens de telling alleen of met een klein groepje.

Vrijwel uitgestorven
Tijdens de wintertelling van 2016 werden ongeveer 750 ooievaars gezien, in 2017 553 en vorig jaar werden 650 ooievaars gespot. Het aantal van dit jaar kan nog wat oplopen, want nog niet alle meldingen zijn binnen.

Ooievaars waren in de jaren 70 van de vorige eeuw vrijwel uitgestorven in Nederland en in grote delen van Noord-Europa. In Nederland werden toen nog maar zo’n 9 tot 12 paren geteld. In samenwerking met dierentuinen werd een intensief fokprogramma opgezet en werden de jonge ooievaars weer in de natuur uitgezet. In 2008 broedden er al weer 700 paren in Nederland. Inmiddels staan de dieren niet langer meer op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels.

Bron: NOS

Back To Top
Lid worden