Skip to content

Foto-expositie ‘Boerenwerk’ in Graafzicht

Op dit moment is in Graafzicht in Bleskensgraaf een foto-expositie te zien met als thema Het Boerenwerk in de Alblasserwaard. Dit is een initiatief van de Werkgroep Boerenerven van Boerderij & Erf AKV. Ook zijn er maquettes van boerderijen te zien, een van Rokus van der Giessen en later ook een van Meine Mollema.

Boerenstoep
De foto’s dateren van de twintigste eeuw. Ze zijn uitgezocht door de leden van de Werkgroep, met als achterliggend idee: “Wij willen voorkomen dat mensen dit zo herkenbare beeld vergeten. Zo ook het beeld van het boerenleven. Hoe zag het er vroeger uit?”, aldus Wil Kortleve. Bij haar staat dit op het netvlies gedrukt. Ze woont al haar hele leven op een boerderij, die ze samen met haar man heeft gerund en waarvan haar zoon nu de vijftiende generatie is, die de boerderij draaiende houdt. Alle foto’s (uit de eigen albums van de leden en het omvangrijke stichtingsarchief) zijn uitgevoerd in zwartwit. Op de vraag hoever de foto’s teruggaan, is het antwoord: “Van voor de Tweede Wereldoorlog”. Er zit ook een foto tussen uit de jaren veertig. Eén van de werkgroepleden, Jannie Bakker, staat erop afgebeeld bij een boerenstoep. Toen ze nog een klein meisje was. Zij is in 1941 geboren.”

Waterzolder
Een van de maquettes is de ontginningsboerderij, van Meine Mollema uit Noordeloos. Deze is vanaf 20 februari op de expositie te zien, want moet eerst dienst doen bij de Verlichte Proeverijen Route in de Vijfheerenlanden. De oorspronkelijke boerderij, de basis voor dit schaalmodel (1:25), stond een kleine duizend jaar geleden op dezelfde plek als waar in 2012 zorgcentrum De Zes Molens verrees. Voorafgaand aan de bouw werd er archeologisch onderzoek verricht en op basis van de toen gedane vondsten vervaardigde Mollema, gepensioneerd bouwkundige, dit zeer gedetailleerde model.
Het was de voorloper van het boerderijmodel van het hallenhuistype, zoals we die nu kennen. Gemaakt van klei, stro, riet, elzenhout en wilgentenen en met een beperkte levensduur van veertig tot vijftig jaar. Wat ook voordelen had, zo vertelt de maker, want bij de bouw van een nieuwe boerderij diende de grond te worden verhoogd. Later, toen er na 1600 stenen boerderijen verrezen, hoefde dit niet meer. Met al het overstromingsgevaar was dit wel riskant. Er werd dan ook een waterzolder ingericht voor het vee. In de maquette van Rokus van der Giessen, die ook is te bewonderen, is dat heel goed te zien.

Voor de foto-expositie bent u welkom in Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1, 2971 AC Bleskensgraaf. Als u meer wilt weten over de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden mailt u naar secretariaat@boerderijenerf.nl of belt u met 0184-661425. Zie voor meer informatie over de stichting de website www.boerderijenerf.nl.

Back To Top
Lid worden