Skip to content

Open Monumentendag: boerderijen bekijken

14 september 2019 is het weer Open Monumentendag. Tal van monumenten in de regio zijn deze dag voor het publiek geopend. Maar monumenten zijn ook interessant om van buiten te aanschouwen, als ze vanwege particulier gebruik niet kunnen worden opengesteld. Dat geldt ook voor de vele boerderijen, in onze prachtige streken de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden. Meer dan 2100 in totaal. Gewoon heerlijk langs die boerderijen trekken en ervan genieten, ook van de landschappen er om heen.

Thema: Plekken van plezier
Het thema van dit jaar is juist ook van toepassing op de boerderijen. Vele boeren zullen generaties lang met het hele gezin met plezier in hun hofstee hebben gewoond en gewerkt. Vooral in de tijden van opvallende welvaart als het hun goed ging. Maar niet te min ook na perioden dat het minder was gegaan, door watersnood, veeziekten of oorlogsgeweld. Dan was er het plezier van overwinning van het te boven komen van het gevaar en de dreigingen.
Hoeveel kinderen zullen in het verleden niet in volledige vrijheid in de grote ruimten van de boerderij of het omringende boerenerf hebben gespeeld. Midden tussen de dieren, ravottend in het hooi op de hooizolder of de hooiberg, ’s zomers in de lege stal. Of de weilanden zijn ingetrokken, slootje springend, stekelbaarsjes zoekend, of soms het minder onschuldige kattenkwaad uithalend.

Aan de deur
Dan was er bij de boerderij altijd het bezoek aan de deur. Van mensen die van hun bezoek aan de boeren moesten leven, zoals handelaren in vee, veevoer en gereedschappen. Maar ook langstrekkende lapjeskoopmannen, markskramers of andere neringdoenden, die met hun waren van boerderij tot boerderij gingen om er wat te verkopen en te verdienen. Voor hen was de boerderij na de aankoop van materiaal ook een plek van plezier. Dat gold eveneens voor de kruidenier, die wekelijks het boekje kwam halen en kort daarop de boodschappen bezorgde, of de bakker, de slagersknecht, de scharensliep en noem ze allemaal maar op. Dat gold niet minder voor de zwervers en landlopers, die van hofstee tot hofstee trokken voor een boterham of een beker verse melk. Ze wisten precies waar ze niet werden weggejaagd en nog beter waar ze meer dan welkom waren en wat extra’s toegestopt kregen.

Stichting Boerderij & Erf AKV
Dat ook in de toekomst de boerderijen plekken van plezier blijven heeft de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden zich ten doel gesteld. Ze moeten niet alleen zoveel mogelijk in stand worden gehouden, maar als ze niet meer als boerderij worden gebruikt, ook een passende nieuwe bestemming krijgen, om opnieuw een plek van plezier te worden. Ga daarom als u even tijd hebt op 14 september 2019 eens op pad, langs de mooie monumenten en vergeet dan de boerderijen niet. Als u meer wilt weten van Boerderij & Erf AKV kunt u de website raadplegen: www.boerderijenerf.nl.

Back To Top
Lid worden