Skip to content

Nieuwsbrief Boerderij & Erf – 88

Klik hier om de nieuwsbrief Boer & Hoeve van Boerderij & Erf in te zien.

Voorwoord Dick de Jong:
Niet zonder trots lees ik met regelmaat in de krant hoe boeren investeren om de toekomst aan
te kunnen. Van de kant van de overheid wordt teveel heel anders belicht. De negatieve kant,
van CO², stikstof en meer. Er is een oude uitdrukking: boeren en schippers klagen altijd. Maar
nu is het de overheid die klaagt.
De boeren doen hun best om alles zo netjes mogelijk te organiseren. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen
op, maar die heb je overal in de hele samenleving. Wat een aantal van hen nog
extra kunnen doen is het aanleggen van windsingels rond hun boerderij. In de begintijd was het
bij ruilverkavelingsboerderijen verplicht om je bebouwde onroerend goed in te pakken met bomen
en struiken. Enerzijds vanwege het zicht, anderzijds voor de natuur (vogels, insecten en
kleine dieren en ten derde, voor de wind. Vandaar ook de naam windsingel. De bomen en
struiken zorgen er namelijk ook voor dat harde wind geen vat krijgt op daken van het woonhuis
of de gebouwen. En in dat hout trekt CO². Twee vliegen in een klap dus.

Back To Top
Lid worden