Skip to content

Nieuwsbericht Team subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland | Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 2023

Graag brengen we u op de hoogte van de openstelling van de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 2023. Vanaf 15 September 2023 tot 15 november 2023 kunt u weer projectvoorstellen indienen.

Publicatie van de subsidieregeling: Subsidieregeling toerisme Zuid-Holland | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Toerisme biedt grote kansen en mogelijkheden, maar kan ook negatieve effecten hebben. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. Daarom ondersteunt zij projectvoorstellen met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan andere provinciale opgaven. Daarbij wordt ook gekeken naar de volgende aspecten: eigen bijdrage, boven-lokaliteit, duurzaamheid en betrokkenheid van eigen bewoners, met name de jeugd. Deze opengestelde regeling biedt de gelegenheid aan overheden, stichtingen en ondernemers om maatregelen voor te stellen die hierop aansluiten.

Op grond van de Subsidieregeling toerisme kan subsidie uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

  • Een toeristisch oogmerk hebben.
  • Aantoonbaar bijdragen aan andere provinciale opgaven.
  • Met een minimale eigen bijdrage (inclusief bijdragen derden) van 25%.

Subsidie kan worden verstrekt aan overheden, stichtingen en ondernemingen. Particulieren en natuurlijke personen zijn uitgesloten. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000 en de minimale subsidie, die wordt verstrekt, is €5.000. Binnen een half jaar nadat wij een besluit tot subsidieverstrekking hebben verzonden moet gestart zijn met de uitvoering, de maximale looptijd is 3 jaar.

Bij de beoordeling van de aanvragen worden punten toegekend afhankelijk van:

  • De mate waarop de aanvraag bijdraagt aan andere provinciale opgaven.
  • De mate waarin de aanvraag boven-lokaal effect heeft.
  • De mate waarin de aanvraag ondersteund wordt door de eigen bewoners.
  • De mate waarin de aanvraag betrekking heeft op verduurzaming en een schone omgeving.

We geven u de mogelijkheid om van tevoren vragen te stellen per mail subsidieregelingtoerisme@pzh.nl of telefonisch (zie voor de data en tijden de website). Ook organiseren we 13 oktober 9.30-10.30 een digitale informatiebijeenkomst over de subsidieregeling. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden per mail. De online link zal tzt ook op de website verschijnen.

Meer informatie over de procedure, vereiste aanvraagformulieren en enkele handige tools zijn te vinden op de website. In de subsidieregeling toerisme Zuid-Holland staan alle voorwaarden en criteria vermeld.

Met vriendelijke groet,
Team subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland

Back To Top
Lid worden