Skip to content

Nieuws Groene Hart: De Groene Hart biografie is in de maak!

Het bestuurlijk Platform heeft opdracht gegeven om in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (OCW) en het ministerie van BZK een Groene Hart Biografie te maken.

Waarom een Groene Hart Biografie:

Het Groene Hart staat voor een grote transitie opgave waarbij bodemdaling, de zoetwatervraag, de transitie van de landbouw, de energietransitie, de mobiliteit en verstedelijking toonaangevend zijn. De transities veranderen het huidige landschap en de identiteit die mensen aan het landschap ontlenen. Over deze transitieopgave bestaat op voorhand bezorgdheid welke met name zijn gericht op het verliezen van bestaande landschappelijke kwaliteiten.

De Groene Hart biografie wordt gemaakt om in eerste instantie het gesprek te voeren over deze landschappelijke kwaliteiten. Daarnaast zal de Groene Hart biografie bestaande kennis actualiseren en nieuwsgierigheid oproepen bij professionals en burgers naar hoe het Groene Hart zich tot nu toe heeft ontwikkeld.

Hoe gaat de Biografie er uit zien:

De Groene Hart biografie zal in ieder geval gaan bestaan uit een rapport, kaart(en) en ondersteunend beeldmateriaal. Echter wil de werkgroep die zich bezig houdt met deze Groene Hart biografie, ook twee extra elementen toevoegen namelijk het waarderen van de landschappelijke kwaliteiten en het schetsen van ontwikkelingsruimte door middel van narratieven.

Gezien de input die wij op willen halen bij bewoners en andere betrokkenen bij het Groene Hart zullen wij bijeenkomsten gaan organiseren. Meer informatie hierover leest u in de volgende nieuwsbrieven.

Back To Top
Lid worden