Skip to content

Artikel Kontakt: Heropening museum Het Voorhuis met expositie Oranje zal Overwinnen

BLESKENSGRAAF • Op zaterdag 1 augustus 2020 heropent museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf zijn deuren. De expositie Oranje zal Overwinnen is vanaf dat moment tot en met 30 januari 2021 te bekijken.

De tentoonstelling is samengesteld uit voorwerpen, hoofdzakelijk afkomstig uit de regio. Elk met een eigen verhaal, voorbeelden zijn: distributie, verduistering, hongerwinter, huisvlijt van onderduikers, et cetera. En allerlei voorwerpen van de bevrijding: Oranjevaasjes, sierborden en bekers. Naast voorwerpen zijn er foto’s te zien van het bombardement van Bleskensgraaf. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften een bundeling van de landelijke pers tijdens de oorlogsjaren.

Ook in de Oomskamer is de expositie Oranje Zal Overwinnen te zien. De activiteiten van de heer J.W. Ooms van net vóór, tijdens en net ná de oorlog worden in deze expositie zichtbaar gemaakt.

Zo heeft hij diverse boeken in die periode geschreven en schilderijen gemaakt. Toen Ooms in Soest woonde, was hij tijdens de oorlog actief in het verzet. Daarnaast was hij onder andere wachtcommandant, voorzitter van de Vereniging Oud-Illegale werkers, lid van de gemeenteraad in Soest, voorzitter van een stembureau, als vermogensbeheerder aangesteld door Het Nederlandsche Beheersinstituut en hield ook toen al vele spreekbeurten.

In het museum is uitsluitend toegang ná telefonische reservering op nummer 06-51070021. Op zaterdagmorgen vanaf 10.00 tot 13.00 uur kan uitsluitend dit speciale 06-nummer gebeld worden voor het reserveren van een museumbezoek op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur.

De toegang voor schoolkinderen tot en met 12 jaar en onder begeleiding is gratis. Leden betalen 1 euro en niet-leden 2 euro. Voor meer informatie www.binnenwaard.nl.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden