Skip to content

Nieuwe vorm van erfpacht voor jonge boeren

A.s.r. real estate heeft een nieuwe vorm van erfpacht geïntroduceerd: de ‘Jonge Boeren Erfpacht’. Jonge ondernemers hoeven met deze contractvorm minder kapitaalkrachtig te zijn bij aanvang van hun carrière als boer. De erfpachtregeling bevat ook meer maatwerk voor wat betreft de looptijd.

Voor het landbouwbedrijf van de jonge ondernemer maakt a.s.r. het mogelijk om de grond over te nemen voor maximaal 90% van de marktwaarde in vrije staat. Vervolgens krijgt de jonge ondernemer de grond op basis van erfpacht direct weer in gebruik voor een looptijd van minimaal 30 en maximaal 40 jaar.
De looptijd is afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer waarbij de maximale leeftijd bij het einde van het contract 70 jaar is. Aan het einde van de erfpachtperiode beslist a.s.r. real estate of de grond tegen de marktwaarde in vrije staat gekocht kan worden of dat de grond opnieuw wordt aangeboden tegen de dan geldende voorwaarden.

Jaarlijks bedrag
De canon is bij de Jonge Boeren Erfpacht een percentage dat varieert van 2,2 tot 2,6%. De canon is bij deze vorm van erfpacht gebaseerd op de gemaakte keuzes in de hoogte van de koopsom en de looptijd van het contract, die weer afhankelijk is van de leeftijd van de ondernemer. De canon wordt daarbij jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

A.s.r, de grootste beheerder van agrarische grond in Nederland, introduceert de regeling om zo meer investeringsruimte te creëren voor de jonge ondernemer. Daarbij hebben de jonge ondernemers volgens het bedrijf meer voordelen, zoals een langjarige gebruikszekerheid en lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichtingen.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden