Skip to content

Geen steun rijksoverheid voor getroffen kleine campings en accommodaties op het platteland

Ondernemers missen hierdoor de broodnodige € 4.000,- steun. Vekabo vraagt met klem aan de rijksoverheid om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) ook te laten gelden voor campings en accommodaties. De codes waaronder de bedrijven met een kleine camping of accommodatie op het platteland staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen niet voor op de lijst van de TOGS. Een ander probleem is dat het bedrijfsadres en het woonadres niet hetzelfde mag zijn, terwijl juist veel recreatieondernemers op het platteland bij hun bedrijf wonen. Vekabo roept de rijksoverheid dan ook op om campings, vakantiehuizen, groepsaccommodaties en Bed and Breakfasts toe te voegen aan de lijst met bedrijfstypen die aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling. Op vrijdag 27 maart jl. hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland een noodverordening ingesteld, waarin de coronamaatregelen zodanig zijn aangescherpt dat eigenaren van campings of accommodaties niet aan de regels kunnen voldoen en dus sluiten. In een viertal veiligheidsregio’s is sluiting zelfs verplicht vanuit de noodverordening. Eigenaren van een camping of accommodatie lopen hierdoor gezamenlijk miljoenen Euro’s omzet mis omdat de start en een heel belangrijk deel van het recreatieseizoen (t/m de meivakanties) verloren gaat. In ruim zes maanden moeten veel van deze ondernemers de omzet voor het hele jaar maken. Door de coronacrisis kan hiervan een groot deel niet gerealiseerd worden. Deze omzet kan immers niet op een ander tijd ingehaald worden.

Bij het uitbreiden van de TOGS-lijst met campings en accommodaties is maatwerk ook belangrijk met betrekking tot de toepassing van de betreffende code, omdat veel recreatiebedrijven op het platteland een combinatie hebben van een agrarisch en toeristisch bedrijf. Veel gemeenten staan de recreatietak alléén toe vanuit hun omgevingsbeleid in combinatie met een agrarische hoofdactiviteit, waardoor de recreatieve SBI code niet ingevuld kan worden. Dan moeten omzetcijfers van voorgaande jaren voldoende zijn om van de TOGS-regeling gebruik te kunnen maken.

Vekabo roept de rijksoverheid op om haar ruim 750 leden te steunen in deze economisch zware tijd. De bij Vekabo aangesloten bedrijven passen heel goed in het toeristisch beleid van Nederlandse overheden. Zo zijn ze in Nederland gelegen, dus dichtbij huis, dragen ze bij aan de kennis over onze voedselproductie, zijn ze voor veel toeristen financieel bereikbaar en dragen ze ten slotte bij aan de leefbaarheid van het platteland.

Back To Top
Lid worden