Skip to content

Nieuwbouwwijk Hoog Dalem krijgt zestig vogelnestkastjes en insectenhotels

Albert Heijn deelde afgelopen periode insectenplaatjes uit bij boodschappen. In de Gorcumse nieuwbouwwijk Hoog Dalem komt super na de plaatjes nu met insectenhotels, om iets te doen aan de biodiversiteit in de wijk. ,,Die is door afwezigheid van vogels en insecten nu ernstig verstoord.’’

Bij het uitdelen van de insectenplaatjes werd supermarktmanager Michael van Steenis van de Albert Heijn in Hoog Dalem erop gewezen dat de wijk ‘niet erg vogel- en insectenvriendelijk is’. ,,Hierop attendeerde de vrijwilligers van Gorcum Natuurlijk Groen ons. Doordat er bij nieuwbouwhuizen weinig ruimte in de muren en tussen dakpannen zit, kunnen dieren hier geen nest in maken.’’

De AH heeft daarom met de stichting, de klankbordgroep Oost-Gorcum en Operatie Steenbeek de handen ineen geslagen en doneert nu zestig vogelnestkastjes en insectenhotels. Die komen beschikbaar voor schoolklassen, sportteams en muziekverenigingen. Op 11 mei is er een gezamenlijke schilderdag in de winkel. Tussen 10.00 en 13.00 uur gaan kinderen aan de slag om de kastjes en hotels te versieren. De kasten krijgen op 8 juni een plek ergens in de wijk.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden