Skip to content

‘Niet alleen gras, maar ook rupsen en insecten worden vermalen tijdens het maaien van de bermen’

Niet alleen gras, maar ook rupsen en insecten worden in Vijfheerenlanden vermalen tijdens het maaien van de bermen, waarschuwen natuurorganisaties. Zij maken zich zorgen. Volgens de gemeente wordt juist goed rekening gehouden met ‘alles dat groeit en bloeit’.

Onder meer de Bijenvereniging, de Stichting Blauwzaam en de Natuur- en Vogelwacht pleiten in een brief voor meer aandacht voor het groen in de nieuwe gemeente. ,,Afspraken met de gemeente Leerdam en Vianen lijken met de fusie in de la verdwenen’’, schrijft Annelies van Egmond namens hen.

Volgens Van Egmond worden de bermen en plantsoenen intensief bijgehouden door de gemeente, Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland. ,,Begrijpelijk, bijvoorbeeld in verband met de verkeersveiligheid. Struiken en gras mogen het zicht natuurlijk niet belemmeren.’’

Bloemen
De clubs vragen wel aandacht voor het moment van maaien en de maaimethode. ,,Kunnen bloemen nog tot zaadvorming komen? Nu worden alle bermen met een klepelmachine gemaaid, of eigen vermalen tot heel kleine stukjes.’’ Nadeel is dat het niet bij het gras blijft volgens Van Egmond. ,,Ook alle insecten, en dus ook de rupsen die later onze mooie vlinders zouden moeten leveren, worden vermalen.’’

Behalve dat er aandacht wordt gevraagd voor de manier van maaien, vinden de clubs ook dat er één aanspreekpunt moet komen voor dit soort beslissingen binnen de gemeente. ,,We pleiten voor de aanstelling van een ecoloog bij Vijfheerenlanden. Zodat alle beheerszaken direct intern worden getoetst aan hun ecologisch effect.’’

Maar de natuurclubs doen ook een appel op de inwoners van de gemeente. Ook zij kunnen insecten helpen, bijvoorbeeld door een groene tuin aan te leggen.

De gemeente Vijfheerenlanden laat weten dat snel contact wordt gezocht met de clubs. ,,Vooral om hen gerust te stellen’’, zegt woordvoerder Attie Mager. ,,Ons maaibeleid is niet veranderd door de fusie. We maaien in fases en letten daarbij heel goed op wat er groeit en bloeit. We houden rekening met planten, bloemen, insecten, maar ook padden en kikkers. Er moet natuurlijk voor de veiligheid gemaaid worden, maar dat gebeurt heel zorgvuldig.’’

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden