Skip to content

Nieuw orientatiecursus

De werkgroep Educatie van Den Hâneker heeft nieuw lesmateriaal ontwikkeld dit gaat van start onder de naam  De boer als producent van voedsel en natuur. Deze cursus is geschikt voor de brugklassen van het Middelbaar Onderwijs in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Nadat de cursus gevolgd is op school kan er deelgenomen worden aan een orientatie-excursie bij een Melkveehouderij bedrijf.

De te houden excursie heeft als doel inzicht te geven op welke manier de melkveehouderij omgaat met:

– huisvesting en voeren van de koe

– het melken
– de levenscyclus van een koe

– wat de weide biedt

– wat het boerenwerk tijdens de 4 seizoen in houdt

– welke weidevogels zich laten zien

– welke functie het erf met evt. tuin & erfvogels heeft

Voor meer info https://denhaneker.nl/educatie/

 

Back To Top
Lid worden