Skip to content

Nieuw boezemgemaal in de Alblasserwaard

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft besloten om gefaseerd nieuwe boezemgemalen in de Alblasserwaard te realiseren. Allereerst zal in 2026 een gemaal met een grote capaciteit bij Hardinxveld worden gerealiseerd, naast het Kanaal van Steenenhoek dat rechtstreeks op de Beneden-Merwede afwatert. Om het water daar te krijgen, zal een nieuwe boezem aangelegd moeten worden tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Over ongeveer 10 jaar wordt besloten of er ook in Groot-Ammers een boezemgemaal met een kleinere capaciteit bij moet komen.

Nieuw boezemgemaal Hardinxveld
Het boezemgemaal in Hardinxveld moet 1.200 kuub water per minuut kunnen afvoeren. Als het nodig is om meer water af te voeren, kan dat de komende 10 jaar nog steeds via Kinderdijk. In die periode zal ook duidelijk worden of de effecten van klimaatverandering het nodig maakt om ook een tweede gemaal in Groot-Ammers te bouwen. Tot eind 2019 doet het waterschap nader onderzoek naar het tracé van het nieuwe boezemkanaal in Hardinxveld en de exacte locatie van het gemaal. Hiervoor wordt ook de omgeving betrokken.

Historische wijziging
De nieuwe boezembemaling betekent een historische wijziging in het watersysteem. Na zes eeuwen zal het water niet alleen via Kinderdijk worden afgevoerd, maar ook elders in de Alblasserwaard. Door klimaatverandering moet steeds vaker overtollig water afgevoerd worden. Maar ook bij langdurige droogte moet er water van de rivier het gebied in gelaten kunnen worden. De maatregelen in de visie voor 2050 die in 2017 door het waterschap is opgesteld, zorgt ervoor dat er ook in de toekomst een robuust en klimaatbestendig watersysteem is in de Alblasserwaard. Hierdoor is het waterpeil op de boezems beter te beheersen en hoeven minder kades verbeterd te worden.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 11 juli organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst in De Til, Breestraat 1, in Giessenburg over de nieuwe boezembemaling in de Alblasserwaard. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Bron: Waterschap Rivierenland

Back To Top
Lid worden