Skip to content

De berm komt tot bloei: de eerste maaibeurt

De provincie Zuid-Holland doet vanuit het project ‘De berm komt tot bloei’ de eerste grote maaibeurt.

Ecologisch bermbeheer
De provincie Zuid-Holland beheert haar wegbermen ecologisch. Dit betekent dat er minder wordt gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en er wordt een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid na groot onderhoud aan een weg of berm.

De eerste grote maaibeurt
Na 15 juni wordt er gestart met het uitvoeren van de eerste grote maaibeurt.
Grote delen van de berm worden dan gemaaid. Er blijven, waar dat kan, delen staan om ervoor te zorgen dat er voedsel beschikbaar blijft voor insecten. De tweede grote maaibeurt zal plaatsvinden vanaf half september.

Veiligheidsronde
Bepaalde delen van de berm worden ondanks het ecologisch beheer nog steeds vaak gemaaid in het kader van verkeersveiligheid. Daarom zijn in mei/begin juni rotondes, kruispunten, opstelstroken en kruisingen gemaaid. Ook zogenaamde ‘opstelstroken’ langs de weg zijn kort gemaaid zodat voertuigen met pech langs de kant kunnen stoppen. Ook bij kruispunten en op- en afritten is het gras langs de berm gemaaid. Zo houden weggebruikers zicht op aankomend verkeer bij het op- en afrijden van kruisingen. Een veilige situatie op en naast de weg is namelijk van groot belang. Ondanks het korter houden van deze stroken kunnen hier plantensoorten bloeien die zich aanpassen aan de maaifrequentie: de zogeheten ‘flora onder het maaimes’.

De berm komt tot bloei bij Omroep Wetering
Projectleider Joost Smits vertelde over dit project bij Omroep Wetering over het project ‘De berm komt tot bloei’. Luister het radiofragment.

Bron: Zuid-Holland.nl

Back To Top
Lid worden