Skip to content

Natuurgebied “De grote Wielsloot” geopend

In Leerdam is natuurgebied ‘De Grote Wielsloot’ – tussen de Lingedijk en de Tiendweg – op 14 september officieel geopend.
Een aantal jeugdleden van Scouting Hagemans maakten een legpuzzel ‘Hier leeft de heikikker”, waarna wethouder Teus Meijdam een informatiepaneel onthulde.
Het gebied De Grote Wielsloot – met daar dwars doorheen het Libellepad – is het leefgebied van de heikikker en allerlei andere beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bittervoorn en de kleine watersalamander.

Uit nood geboren
Volgens wethouder Meijdam is de aanleg van dit ‘unieke natuurgebied’ min of meer uit nood geboren. “Bij het maken van de plannen voor de nieuwe wijk Broekgraaf bleek dat hier heikikkers en rugstreeppadden voorkwamen, beschermde dieren volgens de Flora- en Faunawet. Ter compensatie was de gemeente verplicht een groot natuurgebied aan te leggen.”
Uiteindelijk gaat het om een terrein met een oppervlakte van 26 ha. dat zich uitstrekt van de Lingedijk tot de spoorlijn. “Kikkers en salamanders springen hier nu vrolijk rond en de Stichting Blauwzaam zorgt voor het inzaaien van bijzondere grassoorten en bloemen.”

Poelen
In het gebied zijn greppels en poelen gegraven en natuurvriendelijke oevers, takkenrillen en boomstronken aangelegd. De gebieden aan weerszijden van de Tiendweg worden door ‘kokers’ onder de weg verbonden, zodat kikkers en padden makkelijk van de ene naar de andere kant kunnen trekken.
Voet- en fietspaden, bankjes en informatiepanelen maken het gebied ook aantrekkelijk voor de inwoners. Het Libellepad sluit aan op het wandel- en fietsnetwerk rond Leerdam.

Unieke route
“Zo ontstaat voor wandelaars en fietsers een unieke route rond heel Leerdam en komen natuur en recreatie op een mooie manier samen in een prachtig gebied.”
Bijkomend voordeel is dat de Grote Wielsloot ook een brede watergang is waar het regenwater van een deel van wijk West ten zuiden van de Tiendweg wordt opgevangen. “Natuur, de bescherming van dieren, recreatie en wateropvang worden hier gecombineerd.”

En dat zorgt er voor dat ook Waterschap en provincie bijdragen in de kosten van het project.

Back To Top
Lid worden