Skip to content

Natuur- en Vogelwacht: Presentatieavond over Nationaal Park Lauwersmeer (7/4)

Op donderdag 7 april a.s. organiseert de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden weer een presentatieavond over Nationaal Park Lauwersmeer door de heer Henk Tromp in de Schaapskooi, Overboeicop 15 te Schoonrewoerd. Aanvang: 19.30 uur zaal open om 19.00 uur. Hieronder wat meer informatie over deze avond:

Het is inmiddels al weer 50 jaar geleden dat de voormalige Lauwerszee afgesloten werd van eb en vloed en later omgedoopt in Nationaal Park Lauwersmeer. Het gebied bestaat nu uit ruige graslanden, open water, slikken, rietvlaktes en bossen.

Ieder type landschap heeft zijn eigen flora en fauna en Schotse Hooglanders en Koninkspaarden zorgen voor de broodnodige begrazing om het gebied open te houden.

In de wintermaanden domineren de ganzen, vooral brandganzen, rotganzen en kolganzen. Verder altijd wilde zwanen, kleine zwanen, zaagbekken, brilduikers en nonnetjes zolang er open water is.

De rietlanden zijn het domein van roerdomp en baardmannetje. In de bos-en parkgedeeltes is er kans op koperwiek, kramsvogel en soms pestvogel. Een bezoek aan de vissershaven van Lauwersoog levert soms verassende soorten op zoals roodhalsfuut, paarse strandloper, steenloper en sneeuwgors.

Het voorjaar is de beste tijd voor de zangvogels, met name blauwborst, rietzanger, kleine karekiet en grasmus. In de bos- en parkachtige gedeeltes vinden we gekraagde roodstaart, nachtegaal en braamslui per als zomergasten.

De flora wordt gedomineerd door de talrijke orchideeën, parnassia en nog vele zoutminnendeplanten aan de waddenkant. Vermaard is het slikkengebied aan de westzij- de van het meer, genaamd Ezumakeeg. Hier verblijven zowel in voor- als najaar honderden steltlopers waaronder kemphanen, goudplevieren, grutto’s, kieviten, kluten en vele andere soorten. In deze lezing wordt ook nog even aandacht besteed aan de aangrenzende waddenkust met landschappelijk fraaie kwelders en dito flora.

Back To Top
Lid worden