Skip to content

Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden | Presentatieavond: Paddestoelen (26/1)

Op donderdag 26 januari organiseert de Natuur en Vogelwacht de Vijfheerenlanden een presentatieavond in de Schaapskooi. De strenge winter van 1962/63 leidde ertoe dat nagenoeg alle Nederlandse wateren waren dichtgevroren. De Pegus, de elektriciteitscentrale langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht, zorgde met zijn ‘koelwater’ voor de enige open plek in de verre omtrek. Daar keek ik mijn ogen uit: kuifeenden, smienten, pijlstaarten, brilduikers, wintertalingen, grote zaagbekken en nonnetjes, dodaarsjes en verschillende soorten zwanen zwommen dicht op elkaar op kijkafstand in het reusachtige wak. De jonge vogelaar Hans Kunstman was geboren! Overigens in een tijd dat een grote zilverreiger nog een zeldzame dwaalgast was en meerdere kuifleeuweriken op de opspuitterreinen van Utrecht Overvecht rondliepen. Niet heel lang daarna verdwenen de vogels in de drukke tijd van studeren, werken en kinderen. Bij het naderen van mijn pensioen heb ik de vogeldraad weer opgepakt en ben ik lid geworden van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg, die heel veel te bieden had en heeft. In een paar jaar ben ik zoveel vogelwijzer ge- worden dat me ook een SOVON-telvak werd toevertrouwd, maar het bijwonen van trektellingen leerde me al snel dat ik tot de groep behoorde die weinig toegevoegde waarde had bij de ‘semi-professionals’ die stippen en tikken trefzeker herleiden tot voorbijtrekkende soorten. Via een 1001-soortenjaar dat ik samen met een natuurvriend heb gedaan, heb ik me vanaf 2015 gespecialiseerd in paddestoelen. Ik beschouw me echter nog steeds als een liefhebber die er aardig wat tijd aan heeft besteed. Mijn kennis heb ik zeer te danken aan een groep mensen die onder leiding van Joke Bosch elke 14 dagen een terrein bezocht, waaronder ook dat bij de Schaapskooi. Wat wil ik graag over paddestoelen overbrengen in mijn presentatie:

  • dat paddestoelen, zwammen, schimmels van levensbelang voor ons zijn,
  • dat paddestoelen een verrassende rijkdom aan vormen en kleuren hebben, waarvan je kunt genieten als je ze in hun kortstondige bestaan betrapt.

Een fotowandeling door de belangrijkste paddestoelengebieden rond Culemborg vormt een belangrijk deel van de presentatie. Ook het gebied van Overboeicop bezocht ik een keer of acht. Het is zeker een heel rijk paddestoelgebied, waarvan ik bijzondere soorten zal laten zien. Tenslotte toon ik enkele goed bruikbare veldgidsen en pak uit wat ik zoal meeneem in mijn tas, als ik paddestoelen ga zoeken.

Adres: Overboeicop 15 te Schoonrewoerd. Aanvang 20.00 uur. Toegang: gratis. Wij verkopen lootjes om uit de kosten te komen. Hiermee zijn leuke prijzen te winnen tijdens de pauze.

Back To Top
Lid worden