Skip to content

Museum Nieuwpoort | Opening wisselexpositie ‘Natuurlijk, de WAARD!’

Op zaterdag 25 mei 2024 om 15.30 uur opent in Museum Nieuwpoort de nieuwe wisselexpositie ‘Natuurlijk, de WAARD! – Land van donken en stroomruggen’. Natuurfilmer Stijn Philips verricht de openingshandeling. Hij is onder andere bekend geworden door zijn film over de Alblasserwaard ‘De Wilde Waard’ en zijn bijdrage aan het tv programma Vroege Vogels.

De nieuwe wisseltentoonstelling gaat over de veelzijdige natuur in de Alblasserwaard in relatie tot het water. Over het ontstaan van het typische polderlandschap dat het karakter heeft van een veenweidegebied. Natuurlijk komen ook de voor de Alblasserwaard kenmerkende knotwilgen, eendenkooien, bevers, reigers en planten aan bod.

Ook is er aandacht voor stroomruggen – voormalige rivierlopen met oeverwallen – en donken – door wind opgeworpen zandduinen ontstaan tijdens de laatste ijstijd – die nog in het landschap zichtbaar zijn.

Een bijzondere plaats binnen de expositie is er voor de veeneiken die zijn gevonden tijdens werkzaamheden bij Oud-Alblas. Archeologisch onderzoek dateerde deze bomen op 5000 jaar oud. Een dwarsdoorsnede hiervan is ook te zien in de expositie.

De tentoonstellingscommissie van Museum Nieuwpoort heeft samen met de Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard” en “Borduurgroep Alblasserwaard” de expositie vorm en inhoud gegeven.

De wisselexpositie is te zien tot 1 april 2025.

Museum Nieuwpoort is gelegen in het centrum van de vestingstad Nieuwpoort aan de Hoogstraat 53 (ingang Binnenhaven).

Back To Top
Lid worden