Skip to content

Molenwaard fantaseert over ‘langste fietsweg van Europa’

In Molenwaard moet veel meer ruimte komen voor de fietser. Zo zijn er onder meer plannen om de fietser op de weg langs de rivier De Alblas (die overgaat in de Graafstroom) de overhand te geven. Zo zou tussen Oud-Alblas en Goudriaan de ‘langste fietsweg van Europa’ komen.

Janneke Boluijt

Ten noorden van De Alblas, het water dat na Bleskensgraaf overgaat in De Graafstroom, zouden de bestaande wegen moeten worden omgevormd tot een ‘fietsweg’. Auto’s zijn er niet verboden, maar de fietser heeft toch echt de overhand.
Vorig jaar werd dit plan al geopperd door de gemeenteraad van Molenwaard. CDA en PvdA dienden er een motie over in, die door een raadsmeerderheid gesteund werd. Echt concreet was het plan toen niet, maar het college werd door de motie min of meer verplicht om uit te zoeken of de aanleg van een fietsweg haalbaar is.

Complex
Dat is zo, al zijn er nog veel haken en ogen, laat verkeerswethouder Kees Boender weten. Alleen al het feit dat het grootste deel van de route buiten de bebouwde kom ligt, maakt het complex.
Dat betekent namelijk dat ook het waterschap Rivierenland iets te zeggen heeft over het plan. Het waterschap is op zich enthousiast. ,,Er is een positieve grondhouding aanwezig’’, aldus de wethouder. Maar: ,,Er zijn ook gevolgen voor de verkeerscirculatie.’’ Zo moet zwaar verkeer dan mogelijk uitwijken naar smalle wegen, met alle gevolgen vandien. Ook zijn de kosten mogelijk fors, waarschuwt Boender.

Verkeersregels
Een fietsstraat of fietsweg is vooral als zodanig te herkennen door waarschuwingsborden, versmallingen en rood asfalt. Er gelden geen bijzondere verkeersregels, maar de weg heeft vooral de uitstraling dat deze ‘meer voor fietsers is bestemd’. Elders in het land bestaan al fietsstraten en -wegen.
De partijen zouden het liefst zien dat de fietsweg over de hele breedte van de gemeente Molenwaard komt te liggen. Maar mogelijk, zo schrijft de wethouder, kan er slechts een deel gerealiseerd worden.
Op dit moment wordt er een onderzoek gehouden naar de haalbaarheid. Dat onderzoek is in oktober gereed en wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad. Er wordt onder meer gekeken naar ongevallencijfers, de huidige wegbreedte en de gevolgen voor het overige verkeer.

Bron: AD

Back To Top
Lid worden