Skip to content

Melkveehouder nieuwe eigenaar van natuurgebied Achterdijk

Melkveebedrijf Verburg-De Groot is de nieuwe beheerder en eigenaar van het zes hectare tellende natuurgebied Achterdijk in Giessenlanden (ZH).

Het natuurgebied werd door de provincie Zuid-Holland te koop gezet om zo partijen aan te trekken die onder andere meer ervaring hebben in gericht natuurbeheer. Na een openbare verkoop werd Verburg-De Groot als meest geschikte koper gezien. „Het is mooi om te zien dat een particuliere ondernemer zich wil inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van de Zuid-Hollandse natuur”, zegt gedeputeerde Han Weber.

Verburg-De Groot heeft in het verleden gronden beheerd in samenwerking met Staatsbosbeheer. „Het is ons dus niet onbekend. Onze ervaring is dat het de melkveehouderij sterker maakt. We hebben ook machines die geschikt zijn voor het onderhouden van het natuurgebied”, aldus Ewout Verburg van melkveebedrijf Verburg-De Groot. „Het is leuk om te zien dat je zo de natuur maximaal kan bedienen.”

Goed voor natuur en landbouw
„Wat voor de natuur goed is, is vaak ook goed voor de landbouw”, aldus Verburg. Als voorbeeld noemt hij het maaien van de akkerdistel in het gebied: „De akkerdistel is voor beide niet goed.”

Het beheer van de polder wordt zo ingericht dat de bijzondere natuurwaarden van het gebied, zoals de heikikker en de kleine modderkruiper, in stand gehouden worden. Verburg stelt dat het beheer van het gebied ook ten goede komt van de melkveehouderij. Zo noemt hij dat het gebied deels beweid mag worden en dat het bijdraagt aan de ruwvoervoorraad.

Voorwaarde verkoop
Naar aanleiding van recent onderzoek heeft de provincie inrichtingsmaatregelen opgesteld. Het melkveebedrijf moet deze uitvoeren. Het aanplanten van knotwilgen en struikgewassen en slootkanten afgraven zijn hier voorbeelden van. Verburg-De Groot krijgt twee jaar de tijd om de maatregelen uit te voeren.

Bron: Agraaf
Tekst: Renske Luimes/Beeld: Ruth van Schriek

Back To Top
Lid worden