Skip to content

Melkboer coacht ondernemers bij de omslag naar andere vorm van landbouw

Meeuwis Millenaar, melkveehouder in Dussen, coacht ondernemers die de omslag willen maken naar een andere vorm van landbouw. Daarbij zit de provincie op het vinkentouw.

De agrarische sector staat voor grote veranderingen. Het ruimer inkomen door schaalvergroting is steeds moeilijker te behalen. Menig agrariër beseft dit, stopt of denkt na over een andere vorm van landbouw. Een vorm die het milieu, natuur en landschap minder belast door evenwicht te zoeken met onder andere het natuurlijk productievermogen van de bodem, minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en meer ruimte voor dier en plant.

Om dit uit te rollen heeft de provincie het project Natuurinclusieve Landbouw opgezet. Meeuwis Millenaar, agrariër in Dussen, is erbij betrokken. Hij coacht ondernemers die deze omslag willen maken.

Passie
Thuis op zijn boerderij vertelt hij vol passie over het project. Hoe hij zich inzet om boeren in West-Brabant enthousiast te krijgen om de overgang naar deze vorm van landbouw te maken. En dat lukt best aardig.

,,Met een aantal ondernemers heb ik contact, ook uit het Land van Heusden en Altena. Zelf benader ik hen niet direct. Ze reageren bijvoorbeeld naar aanleiding van excursies en lezingen die ik verzorg. Een contact begint met een gesprek aan de keukentafel bij de ondernemer. We filosoferen wat en wisselen ideeën uit. Het is niet met één gesprek af te doen. Als het wat concreter wordt, vraag ik de ondernemer op te schrijven wat hij wil en wat hij denkt wat het financieel voor hem betekent. Nadat hij dit gedaan heeft en ik ermee instem, neem ik het mee naar de provincie. Als die het goedkeurt kan subsidie worden aangevraagd voor het opstellen van een businessplan. Daar kan uitkomen dat het niet haalbaar is. In dat geval hoeft de subsidie niet terugbetaald te worden.”

Indien een ondernemer concreet besluit mee te doen, moet hij om subsidie te krijgen wel aan enkele voorwaarden voldoen. ,,Hij moet aangeven wat hij gaat doen om de omschakeling te behalen. Welke maatregelen, passend bij zijn bedrijf, genomen worden op het gebied van biodiversiteit, landschap en bodem.”

Extra grond
De omvorming van de bedrijfsvoering betekent dat de ondernemer anders met zijn grond moet omgaan. ,,Dat kan voor een melkveehouder tot gevolg hebben dat minder melk geproduceerd wordt op zijn grond. Dit heeft negatieve financiële gevolgen. De provincie wil hierin tegemoetkomen door extra grond aan te bieden waaraan wel beperkingen zitten voor het gebruik daarvan. Geen kunstmest meer bijvoorbeeld, maar een kruidenrijker grasland.”

Millenaar verwacht dat hiervoor voldoende grond beschikbaar komt. ,,Veel boeren zullen de komende tijd immers stoppen, ook hier in de streek. De provincie kan deze grond aankopen voor de natuurinclusieve landbouw. Een probleem is dat de grond veel te duur is, 65- tot 75.000 euro per hectare. Dat is echt een grote belemmering. De prijs zou meer dan gehalveerd moeten worden. De provincie koopt de grond aan en geeft die in pacht uit aan de ondernemer waarna die deze op termijn terug kan kopen tegen een lagere prijs. In het provinciehuis wordt nog volop gestoeid hoe hiermee om te gaan.”

Millenaar wil in de streek een studiegroep opzetten om ondernemers, zoals hij zegt, te laten voelen en ruiken hoe het ook anders kan. Hoewel hij het daar nog met het bestuur van de Agrarische Natuur Vereniging Altena-Biesbosch over moet hebben, brainstormt hij ook over een nieuwe werkgroep als loot van deze vereniging, die zich met deze problematiek gaat bezighouden.

Bron: AD Rivierenland/Beeld: Cor de Kock

Back To Top
Lid worden