Skip to content

Gebiedsperspectief Kinderdijk: geen ruimte meer voor auto’s toeristen

KINDERDIJK • Alle auto’s van bezoekers van de molens van Kinderdijk opvangen in Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam, in combinatie met een vorm van gereguleerd parkeren in onder meer het dorp Kinderdijk; dat stellen de colleges van Alblasserdam en Molenlanden voor om op te nemen in het nieuwe Gebiedsperspectief Kinderdijk.

De twee colleges en de Stuurgroep Kinderdijk leggen de lat in het voorstel hoog: met het te nemen pakket aan maatregelen moet Kinderdijk het eerste icoon in de wereld worden waar het ontwikkelen van een toeristische hotspot samengaat met het verbeteren van de leefbaarheid en het behoud en versterken van de natuur.

‘We willen niet dat het toerisme de dorpen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam overwoekeren met verkeer, commercie en plat vermaak. (..) We aanvaarden het groeiend aantal bezoekers niet als een natuurverschijnsel, maar we gaan de bezoekersstromen geleiden en een hoogwaardiger beleving bieden. (..) We willen geen bezoekers die alleen voor een selfie komen en geen plat vermaak.’

Overlast
Om grip te krijgen op de bezoekersstromen willen de colleges de hoofdingang op de huidige locatie houden. De toegang aan de Molenkade (aan de West-Kinderdijk, aan de Alblasserdamse kant) blijft één van de ingangen voor langzaam verkeer. ‘Mogelijk dient deze entree nog fysiek nader herzien te worden om de huidige overlast, van met name parkerende bezoekers met de auto, tegen te gaan.’

Auto’s van bezoekers zullen wat betreft de colleges sowieso niet meer welkom zijn in Kinderdijk. ‘In de nabije toekomst worden alle auto’s van bezoekers aan de randen opgevangen en worden bezoekers via georganiseerd vervoer (shuttles, boot) naar de hoofdingang vervoerd.’

Gratis
Om handhaven mogelijk te maken, wordt in de woonkernen een vorm van gereguleerd parkeren ingevoerd. Voor bewoners en hun bezoekers zal dat gratis blijven. Om dit mogelijk te maken, dient er volgens de colleges op korte termijn gestart te worden met het project Westrand Nieuw-Lekkerland en het project parkeervoorziening Havengebied in Alblasserdam.

Westrand Nieuw-Lekkerland
Aan de westrand van Nieuw-Lekkerland wil de gemeente Molenlanden, in het kader van het gebiedsperspectief Kinderdijk, op de locatie van de voormalige waterzuivering een parkeerplaats voor campers en touringcars realiseren met een eigen verkeersontsluiting richting de Lekdijk.

‘Definitieve besluitvorming hierover heeft nog niet heeft plaatsgevonden’, meldt de gemeente. ‘De verwachting is dat het college hierover eind september/begin oktober een besluit neemt en vervolgens een voorstel naar de gemeenteraad gaat.’

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 12 september bespreken de gemeenteraden van Alblasserdam en Molenlanden de ambities van de twee colleges. Later deze maand, op 21 september in dorpshuis De Spil te Bleskensgraaf, volgt een informatiebijeenkomst waarbij alle inwoners welkom zijn.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden