Skip to content

Manifest: ‘Meer geld nodig voor onderhoud molens’

REGIO • Moleneigenaren in Zuid-Holland roepen de politiek op om met meer geld over de brug te komen voor het onderhoud van de molens.

Moleneigenaren in Zuid-Holland hebben zich sinds het begin van dit jaar verenigd in het Molenplatform Zuid-Holland, waaraan 34 eigenaren aangesloten zijn. Zij hebben tezamen 169 molens in eigendom, dat is ruim 74% van alle 228 molens in de provincie. Onder meer de SIMAV molenstichting in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden), de molens de Vriendschap in Bleskensgraaf en de Hoop in Oud-Alblas en Werelderfgoed Kinderdijk doen mee.

Als eerste taak heeft het Molenplatform zich ten doel gesteld om in verband met de provinciale verkiezingen van 20 maart een manifest op te stellen waarmee zij politieke partijen willen informeren en beïnvloeden om een betere positie voor de molens te bewerkstelligen.

In het molenmanifest wordt de positie van de molens beschreven. Uit onderzoek blijkt dat de subsidie van overheden geen gelijke tred houdt met de werkelijke kosten van onderhoud van molens.

Het Molenplatform vraagt daarom van de provincie een verhoging van de bijdragen voor het dagelijks onderhoud en het groot onderhoud en de restauratie van de molens in de provincie.

Het Molenplatform Zuid-Holland heeft inmiddels contact gezocht met alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Zij hebben hun manifest gestuurd met het verzoek om met drie molenaars langs te kunnen komen om een mondelinge toelichting te mogen geven.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden