Skip to content

‘Let op waar je op het platteland je hond uitlaat’

Water, Land & Dijken, een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, wil dat mensen zich meer bewust worden van de effecten die loslopende honden kunnen hebben op weidevogels en de graskwaliteit. Honden kunnen bijvoorbeeld broedende weidevogels verstoren. „Maar denk ook aan het gevaar van neospora”, zegt Martine Bijman, projectleider bij Water, Land & Dijken. Met bordjes ‘Verboden voor honden’, of ‘Honden aan de lijn’ wil de vereniging mensen duidelijk maken waar op het platteland wel of niet met een hond gelopen mag worden.

„Je merkt dat mensen nog steeds met honden het land in gaan of met de hond over boerenlandpaden wandelen”, aldus Bijman. „Voor de agrarische bedrijfsvoering is het sowieso niet ideaal om honden in het land te hebben, maar weidevogels ondervinden ook veel hinder van honden.”

Predator
Weidevogels zien honden namelijk als predator, stelt de projectleider. Om de honden te verjagen, vliegen weidevogels van het nest. Hierdoor wordt het nest kwetsbaar voor predatoren. „Daarnaast kunnen de eieren uit het nest koud worden en dat beïnvloedt het broedsucces.”

Dit is de eerste keer dat de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer mensen oproept om bewust te zijn van waar op het platteland er wel of niet met de hond gewandeld mag worden en waar een hond los mag lopen. Bijman: „We hebben besloten om dit jaar wel een oproep naar buiten te brengen omdat we toch jaarlijks constateren dat honden niet aangelijnd worden of ergens lopen waar dit niet mag.”

De projectleider van Water, Land & Dijken vertelt dat sommige wandelpaden dicht gaan tijdens het broedseizoen. Mochten hier dan toch mensen gaan wandelen met hun hond, dan zou hier volgens haar handhaving kunnen optreden. „Wijzelf kunnen dat natuurlijk niet. Bij paden die niet dichtgaan kun je niet zo veel, behalve mensen informeren.”

Bewustwording
Bijman denkt overigens niet dat mensen doelbewust hun hond niet aanlijnen of ergens met de hond gaan wandelen waar dit niet mag. „Ik denk dat mensen zich niet bewust zijn van de effecten die een hond kan hebben op weidevogels en de graskwaliteit. We hopen dat wanneer mensen dit weten, ze toch sneller geneigd zullen zijn om een ander rondje te maken met de hond of over boerenlandpaden gaan wandelen zonder hond.”

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden