Skip to content

Landbouw wil aandeel in Schone Lucht Akkoord

LTO Nederland wil dat ook de land- en tuinbouw wordt betrokken bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.

Minister Stientje van Veldhoven (Wonen & Milieu) tekende een maand geleden samen met een groot aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Daarin is vastgelegd hoe de overheid de luchtkwaliteit in Nederland wilt verbeteren.

LTO Nederland pleit ervoor dat de land- en tuinbouwsector betrokken wordt bij de maatregelen. Dit vergroot het draagvlak onder veehouders, vergroot de rechtszekerheid van te nemen maatregelen en leidt bovendien tot betere resultaten.

Betere stalsystemen
Volgens de boerenorganisatie spant de agrarische sector zich in om de fijnstofemissies in Nederland verder terug te dringen. Veehouders kunnen en willen verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot terug te dringen, maar kunnen alleen investeren in betere stalsystemen via lange termijn investeringen. Hierbij is aandacht voor de financiële uitgangspositie noodzakelijk, stelt LTO.

Voor versnelde verbetering van het stalklimaat helpt het als het rijk bijdraagt aan de benodigde investeringen. De sector zet in op integrale en duurzame investeringen, waarin naast reductie ook aspecten als dierenwelzijn, brandveiligheid, energie en klimaat meewegen. Voor versnelling van de reductie is een consistent beleid dan ook noodzakelijk om de juiste keuzes voor de lange termijn te kunnen maken.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden