Skip to content

Koperen Knop zoekt foto’s uit 1940-1945

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Op 5 mei van dit jaar zal worden herdacht en gevierd dat Nederland 75 jaar in vrijheid mag leven. Voor Museum De Koperen Knop is dit aanleiding om een bijzondere expositie in te gaan richten, waarin acht thema’s nader worden belicht. Daarom is het museum op zoek naar fotomateriaal uit de periode 1940-1945.

Naarmate de Tweede Wereldoorlog vorderde was het steeds moeilijker om foto’s te maken. Behalve dat de Duitsers het fotograferen hadden verboden, was er ook een gebrek aan films. Maar dat er toch foto’s zijn gemaakt blijkt uit de exemplaren die er wel zijn. Ook van oorlogshandelingen. Of met militairen, oorlogsmaterieel of gevolgen van de oorlog. Ook van inwoners uit het dorp, die zich elders bevinden.

Maar ook foto’s van het alledaagse leven in de moeilijke oorlogsjaren. Gewoon huis-tuin-en-keuken-foto’s, familiefoto’s of ander fotomateriaal van gebeurtenissen van alledag. Als ze maar zijn gemaakt in de periode 1940-1945. Het gaat daarbij om de sfeer van die tijd. En ook hoeft het niet persé te gaan om foto’s van Hardinxveld of Giessendam. Ook algemeen fotomateriaal is welkom.

Iedereen die iets beschikbaar heeft wordt gevraagd de foto’s beschikbaar te stellen. Foto’s kunnen gemaild worden naar koperenknop@koperenknop.nl. Men kan ze ook per post toesturen of afgeven: Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam. Het is daarbij belangrijk om de eigen gegevens goed te vermelden. Iedereen krijgt de foto’s terug nadat het museum ze heeft gescand.

Back To Top
Lid worden