Skip to content

Houd eigen regie bij energietransitie

VIJFHEERENLANDEN • De politiek in Vijfheerenlanden wil graag meewerken aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Maar aanleg van grootschalige windparken en zonneweiden ligt toch wel gevoelig.

Het dunbevolkte poldergebied van de Vijfheerenlanden is uiterst geschikt om de ambitieuze regionale doelstelling uit het Klimaatakkoord te realiseren.

Volgens de Regionale Energiestrategie van zestien samenwerkende gemeenten in de provincie Utrecht moet de Vijfheerenlanden rond 2050 ongeveer 15,2 PetaJoule aan duurzame energie opwekken. Dat komt neer op 261 windmolens met een vermogen van 5 MegaWatt ofwel 4557 voetbalvelden aan zonneweiden.

Hanneke van der Leun (VVD) schrikt van dat aantal. “Uiteraard vinden we als VVD dat we onze inspanningen moeten leveren. Maar het besef van de impact van een klimaatakkoord en het absurde ervan, met name van de aantallen die nodig blijken te zijn mag best eens benadrukt worden. Dit betreft slechts één van de dertig Energie regio’s. Hoe zou Nederland en met name onze eigen omgeving eruit zien als we dit zouden uitvoeren.”

Terughoudend
Ook het CDA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn in de grootschalige plaatsing van windmolens en de aanleg van uitgestrekte zonneweides. Natuurlijk: de gemeente heeft een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie, benadrukt fractievoorzitter Maria de Jong-Middelkoop. “Wij wensen echter wel de regie te houden op deze opgave.”

De partij is blij dat het college binnenkort een plan van aanpak presenteert voor het landschapsbeleid, waarin ook de impact van de benodigde op te wekken duurzame energie op het landschap wordt meegenomen.

Slagschaduw
PvdA-fractievoorzitter Joop van Montfoort: “Windmolens dienen wat ons betreft daar geplaatst worden waar de natuurschade en overlast van onder andere slagschaduw beperkt is: het liefst dicht bij bestaande infrastructuur en niet midden in de polder, zoals de windmolens langs de A2 bij knooppunt Everdingen. We hebben nog maar een beperkte natuur en daar moeten we verantwoord mee omgaan.”

“Voordat we de polders vol leggen met zonneparken gaan we wat de PvdA betreft eerst zoveel mogelijk bestaande daken vol leggen met zonnepanelen. Daar waar de opgewekte stroom ook direct gebruikt wordt. Pas daarna kijken waar het past in het landschap.”

Ontsiering
SGP-voorman Evert Geluk vindt windenergie belangrijk. “Maar we moeten de nadelen zoveel mogelijk beperken, zoals ontsiering van het landschap, geluidsoverlast en slagschaduw. Daarnaast vindt de SGP dat er voor de ontwikkeling van windmolens draagvlak moet zijn onder de bevolking. Om dit te bereiken dient het eigendom voor tenminste vijftig procent in de streek te liggen bij een burgercollectief.”

Ook Dico Baars, fractievoorzitter van de ChristenUnie vindt dat omwonenden nauw betrokken moeten worden als het gaat om plannen voor energieopwekking. “Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijk worden verdeeld.”

D66 is niet tegen windmolens op land; als maar goed afgewogen wordt waar deze worden geplaatst, benadrukt fractievoorzitter Klaas de Zwaan.

“Het Nederlandse landschap is altijd aan verandering onderhevig geweest en niet iedereen waardeert het landschap op dezelfde manier. Ook in Vijfheerenlanden moet per locatie worden gekeken of plaatsing van windmolens (en zonnevelden) wenselijk is. Die beslissing zal uiteindelijk bij de politiek komen te liggen.”

door Dick Aanen

Back To Top
Lid worden