Skip to content

Kabinet: vrijwillige warme sanering veehouderij

€ 500 miljoen extra geld voor oplossing stikstofproblemen in bouw en landbouw.

Het kabinet stuurt aan op een vrijwillige, warme sanering van boerenbedrijven. Een wetsvoorstel om dat mogelijk te maken ligt bij de Raad van State. Dit is onderdeel van een pakket maatregelen die het kabinet wil nemen voor het stikstofprobleem. In totaal wordt € 500 miljoen uitgetrokken, bovenop eerder toegezegd geld. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. In haar eerdere brief over het stikstofbeleid was nog geen sprake van extra geld.

Hoeveel de provincies bijdragen is nog niet bekend. Welk deel van genoemde half miljard voor de sanering bedoeld is, is evenmin bekendgemaakt.

Verlaging maximumsnelheden op snelwegen
De datum van 1 december voor eenduidige afspraken met de provincies blijft staan. Het kabinet wil op korte termijn een bestuursakkoord sluiten met de provincies. Volgende week komt het kabinet zelf al met andere spoedmaatregelen, vooral gericht op het vlottrekken van de woningbouw. Een van de maatregelen die het kabinet al aankondigde, is het verlagen van de maximumsnelheden op snelwegen dichtbij beschermde natuurgebieden. Door de maximumsnelheid in het hele land te verlagen, wordt er genoeg stikstof bespaard om volgend jaar al 75.000 woningen te kunnen bouwen. Dat staat in een vertrouwelijk advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar RTL Nieuws over bericht.

Beweiden en bemesten
Schouten kondigt in haar brief meer zogeheten bronmaatregelen (uitstootverlaging) aan, zonder die al concreet te maken. Die moeten een drempelwaarde mogelijk maken, zodat projecten die maar tijdelijk weinig stikstof genereren, door kunnen gaan. De Raad van State komt in december met advies hierover. In die maand komt ook de Commissie Remkes met een vervroegd advies over de luchtvaartsector. Ook tussenadvies over beweiden en bemesten komt dan, zoals al eerder aangekondigd.

Nieuwe commissie
Er komt een wetenschappelijke commissie om de bestaande meet- en rekenmethode voor stikstofdepositie te toetsen. Die kijkt ook naar buitenlandse methoden. Deze commissie staat onder leiding van prof. dr. Leen Hordijk. De andere 5 leden zijn nog niet bekend. Rondom de commissie komt een klankbordgroep van maatschappelijke partijen. Daarvoor wordt, naast landbouw-, natuur- en milieuorganisaties, ook het Mesdagfonds uitgenodigd.

Vergunningverlening in 10 provincies weer mogelijk
In 10 van de 12 provincies is vergunningverlening weer mogelijk, schrijft Schouten. Alleen in Friesland en Drenthe nog niet. “Er kan toestemming worden aangevraagd op basis van een ecologische beoordeling, intern salderen, extern salderen (met uitzondering van de veehouderij) en de ADC-toets”, aldus Schouten. Er is ook een handreiking voor initiatiefnemers gereed en er is een informatiepunt voor iedereen met vragen over stikstof.
Er zijn ook al vergunningen verleend, aldus de minister. Door onder meer extern salderen (nog niet in de landbouw) helpen nieuwe vergunningen al bij het verlagen van de totale depositie. Met een speciale ‘vliegende brigade’ willen rijk en provincies de toestemmingverlening ondersteunen en ‘waar mogelijk’ versnellen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden