Skip to content

Interview met Martijn Spijk – directievoorzitter van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Wie bent u?
Mijn naam is Martijn Spijk. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Sinds 2016 ben ik directievoorzitter bij Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Belangrijke speerpunten voor mij zijn het versterken van het coöperatieve en klantgerichte karakter van de bank in onze regio.

Kunt u iets vertellen over de relatie van de Rabobank met Den Hâneker?
De Rabobank draagt Den Hâneker een zeer warm hart toe en is dan ook vanaf de oprichting – 25 jaar geleden – betrokken geweest bij Den Hâneker. Uiteraard als financiële dienstverlener voor vele agrariërs in onze regio maar ook als gesprekspartner en sponsor bij agrarische en toeristische projecten.

Waar blijkt die betrokkenheid uit?
Er zijn vele voorbeelden te noemen van projecten die door de Rabobank (mede) werden gesponsord, zoals het project “Even opladen” en de ontwikkeling van vaar-, wandel- en fietsroutes in onze regio. Daarnaast sponsoren wij ook de jaarlijkse Fokveedag, die dit jaar voor de 107e keer werd gehouden. Verder was de Rabobank aanwezig op de kindermiddag van de lustrumviering van Den Hâneker met PinPin, symbool voor de zakgeld app van de Rabo Jongerenrekening.

Een van de belangrijke thema’s uit onze missie en visie is “samen op weg naar duurzame voedselproductie”. In dit kader heeft de Rabobank het educatief (w)eetspel – tegen voedselverspilling – ontwikkeld, in samenwerking met Avonturenboerderij Molenwaard.

Wat speelt er momenteel en in de toekomst?
– Project Groene Cirkel Kaas en bodemdaling, waarin Zuivelfabriek De Graafstroom, DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, Wageningen University Research en de provincie Zuid-Holland met elkaar samenwerken.
– Sponsoring van Project Gerrit: De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de recreatieve bezoeker veel te bieden. Het aanbod is echter erg versnipperd en voor de bezoeker lastig te vinden. Anno 2019 oriënteert het grootste deel van de bezoekers zich online op hun bestemming, boekt het merendeel van de bezoekers via internet en zijn de sociale media niet meer weg te denken als marketing tool. Op het gebied van digitale vindbaarheid is er voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nog veel te winnen. Met het digitale platform Gerrit kan het Den Hâneker motto “Samen sterk voor de streek” de gewenste inhoud gegeven worden.

Onze hartelijke dank voor jullie ondersteuning en voor dit gesprek!

Anneke Verheij

Back To Top
Lid worden