Skip to content

In Memoriam: Coert van Ee

Totaal onverwachts bereikte ons afgelopen zondag het bericht dat ons mede-bestuurslid en vice-voorzitter Coert van Ee is overleden.

Verslagen door dit bericht gaan onze gedachten en medeleven uit naar Marion, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie. Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe.

In maart 2012 is Coert toegetreden tot ons bestuur. Met zijn kennis en ervaring op bestuurlijk gebied heeft hij er mede toe bijgedragen dat Den Hâneker als vereniging voor de toekomst geborgd is. Zijn humor en opgeruimde karakter waren inspirerend voor ons.

Bestuur Den Hâneker

Back To Top
Lid worden