skip to Main Content

Bericht gemeente Vijfheerenlanden

Beste ondernemer,

Afgelopen maandag zijn de verzwarende maatregelen bekendgemaakt door de premier. De lockdown van 15 december 2020 tot en met 18 januari 2021 heeft een grote impact op u als ondernemer. Er is in de afgelopen week veel gebeurd. De nieuwe maatregelen waren niet meteen voor iedereen duidelijk en wellicht liep u daar ook tegenaan. Via deze e-mail breng ik graag de volgende maatregelen éxtra onder de aandacht.

Uitzonderingen detailhandel
Winkels zijn in principe gesloten. Er is een opsomming gemaakt van winkels die wél open mogen zijn (zie bijlage 1). Drie categorieën leverden onduidelijkheid op, namelijk de levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken.

Voor deze categorieën geldt dat alleen de winkels open mogen blijven die vóór de lockdown:

  1. Levensmiddelenwinkels: >70% omzet haalden uit eten en drinken;
  2. Drogisterijen: >70% omzet haalden uit zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen (niet zijnde cosmetica en parfums) en schoonmaakmiddelen;
  3. Dierenspeciaalzaken: >70% omzet haalden uit diervoeding.

    Het is niet toegestaan om deze assortimenten nu alsnog uit te breiden.

Afhaal- en bezorgen
Winkels die moeten sluiten, mogen ook geen afhaalfunctie inrichten (m.u.v. doe-het-zelf-zaken). De reden dat geen afhaalfunctie mogelijk is, is in verband met het risico dat daardoor alsnog grote groepen winkelend publiek op gang komen. Wel mogen de gesloten winkeliers hun producten bij klanten aan huis bezorgen.

Verantwoordelijkheid
Het terugbrengen van het aantal besmettingen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Verschillende branches hebben daar reeds een bijdrage aan geleverd. Ook u heeft hierin een belangrijke rol. Ik verwacht dan ook dat ook u uw verantwoordelijkheid neemt. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer informatie?
Van het ministerie heeft u (waarschijnlijk) al bijgevoegde brief ontvangen (bijlage 2). In deze brief leest u meer over de onderwerpen uit mijn e-mail. Voor meer informatie verwijs ik u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown.

Mocht u nog vragen hebben over deze e-mail of overige coronamaatregelen dan kunt u contact opnemen met de accountmanager bedrijven van de gemeente, Izaäk Streefkerk, via 088 – 599 7257 of ondernemen@vijfheerenlanden.nl.

Met vriendelijke groet,

Sjors Fröhlich
Burgemeester

Bijlage 1 – Lijst met uitzonderingen voor de detailhandel
Bijlage 2 – Brief aan branches Aanscherping uitzondering detailhandel

Back To Top
Lid worden