Skip to content

Hoogleraar ziet hybride melkveehouderij als de toekomst

De toekomst van de melkveehouderij in Noordwest-Europa is veelbelovend, mits de sector de emissies en omgevingsvervuiling weet te reduceren. Dat stelt buitengewoon hoogleraar grass-based dairy farming professor Friedhelm Taube aan Wageningen University & Research.

Taube sprak woensdag tijdens de slotbijeenkomst van project ‘Amazing Grazing’ in Brummen. In dit project werd de afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de optimale manier van beweiden en werden tools voor melkveehouders ontwikkeld om de weidegang te optimaliseren.

Taube sprak over de toekomst van de melkveehouderij wereldwijd. In het krachtenveld van de internationale markt is er volgens hem wel degelijk perspectief voor de melkveehouderij in Europa. In Australië is de kostprijs te hoog. Water is er duur en andere agrarische takken weten een hogere opbrengst per hectare te realiseren. De melkveehouderij krimpt daar dan ook.

Nieuw-Zeeland
De melkveehouderij in Nieuw-Zeeland is in de laatste twintig jaar explosief gegroeid, maar loopt nu ook tegen haar grenzen aan. In Nieuw-Zeeland zal de melkveestapel tot 2030 met 25 procent worden teruggedrongen op basis van milieubeleid. Ook daar is de beschikbaarheid van water een probleem sinds de melkveehouderij zich vooral op het Zuidereiland heeft uitgebreid.

In Europa zal er volgens Taube ook wat moeten gebeuren. Hij pleit voor een ‘hybride model’. Hij bedoelt daarmee dat de melkveehouderij niet volledig biologisch kan worden. ‘De uitdaging is om een hoog productieniveau en een hoog kwaliteitsniveau te handhaven en tegelijkertijd de ‘eco-efficiency’ te verbeteren’, stelt de uit Duitsland afkomstige hoogleraar.

We moeten volgens hem naar een ecologische intensivering. ‘Dat zal gedeeltelijk betaald moeten worden uit Europese GLB-gelden. Tegelijkertijd zullen de melkproducenten deze producten op een goede manier moeten vermarkten als eco-efficiënt.’

Kruidenrijk grasland
Het hybride model houdt volgens Taube in dat er onder meer minder stikstof zal worden bemest. Verder moet de Europese melkveehouderij volgens hem af van een monocultuur van Engels raaigras en moeten melkveehouders meer overgaan op kruidenrijk grasland. Verder is het nodig om meer gebruik te maken van kleinere koeienrassen, zoals de Jersey-koeien.

Beweiding is in dit systeem wat de hoogleraar betreft een belangrijk element. Melkveehouders in Noordwest-Europa kunnen wat hem betreft veel leren van de Ierse melkveehouderij waarin alles om de beweiding draait. Taube meent dat het hybride model bovendien cruciaal is voor het behoud van de melkveehouderij op veengronden.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden