Skip to content

Geen boerenakkoord, maar ‘basis afspraken’ met kabinet over stikstof

Er komt geen generieke krimp van de veestapel en geen gedwongen opkoop van bedrijven. Dat heeft het kabinet toegezegd aan het Landbouw Collectief. Er is nog geen ‘boerenakkoord’gesloten, maar er zijn basis afspraken gemaakt, meldt het collectief.

De organisaties in het Landbouw Collectief zeggen een aantal maatregelen te hebben voorgesteld die praktisch uitvoerbaar zijn en tot snelle resultaten leiden. „Zoals in de eerste fase bijvoorbeeld minder eiwit in het voer bij melkvee, extra weidegang en mest aanlengen met water. De voermaatregelen krijgen een plek bij de uitwerking van de Spoedwet, de kaderwet die gisteren in de Eerste Kamer is aangenomen en de komende tijd gezamenlijk wordt ingevuld”, zegt voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief.

Natura 2000
Verder gaat het kabinet de zogenoemde ‘PAS-melders’-activiteiten die vóór de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS) in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht- legaliseren. Ook zal het kabinet de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden kritisch bekijken. Deze worden opgeschoond. Er wordt ingezet op het samenvoegen of herindelen van natuurgebieden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe Natura 2000-gebieden op land aangewezen.

‘Basis voor vervolgstappen’
Het kabinet en de partijen in het Landbouw Collectief spannen zich, naar eigen zeggen, in om tot een goede uitwerking te komen. „Er moeten nog veel ingewikkelde stappen worden gezet. Daarmee gaat men nu aan de slag. In januari zal overleg tussen de organisaties in het Landbouw Collectief en het kabinet plaatsvinden over het investerings- en maatregelenpakket; het IPO, de Rijksheren en het kabinet over onder andere de gebiedsprocessen en de implementatie van de beleidsregels met betrekking tot intern salderen. Ook staat dan de problematiek van de nertsenhouders op de agenda. Tot slot is toegezegd dat het beleid jaarlijks zal worden geëvalueerd mét de sector.”

Bron: Melkvee.nl/Beeld: Rijksoverheid

Back To Top
Lid worden