Skip to content

Het Rampjaar komt weer tot leven in Stadhuis Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort wil in het historische Stadhuis een permanente interactieve tentoonstelling maken over het rampjaar 1672. Het is één van manieren om de vereniging nieuw elan te geven.

De afgelopen maanden is veel overlegd en vergaderd over de nieuwe koers die de Historische Kring in wil slaan. Het resultaat: een ambitieuze route om de geschiedenis van Nieuwpoort een professioneler en eigentijds podium te geven. “Wij geloven in het algemeen belang van onze vereniging voor de streek en willen daarom graag een nieuwe fase ingaan, vertellen de bestuursleden Bart Toonen en Kees van der Zwart.

Centraal daarbij staan het Stadhuis in Nieuwpoort en een jaartal: 1672. Het rampjaar, waarin Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen de Republiek binnenvielen en het nog jonge Nederland in zijn bestaan bedreigden. In de nipte redding speelde de Waterlinie een belangrijke rol en Nieuwpoort maakte daar onderdeel vanuit.

“We blijven wel, zij het in een andere vorm, wisselende tentoonstellingen houden, maar het verhaal van het Rampjaar en de Waterlinie willen we met een permanente expositie vertellen”, vult Toonen aan. “De expositie wordt echt een belevenis voor jong en oud. Het historische gebouw moet daarmee veel meer gaan bruisen.”

Plattelandssubsidie
Om die interactieve tentoonstelling een plek te geven is een verbouwing noodzakelijk. Een kostbare zaak: het gaat om vele duizenden euro’s. “We zijn nu al bezig om dit binnen te halen. Zo hebben we al de toezegging van plattelandssubsidie via Leader en we verwachten ook een gemeentelijke bijdrage.”

Het zal niet voldoende zijn; het bestuur van de Historische Kring gaat daarom de boer op om met name bedrijven om een gift te vragen. “Begin deze week zijn we een campagne begonnen om ondernemers voor sponsoring te benaderen. Zo hopen we het resterende bedrag op onze bankrekening te krijgen.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden