Skip to content

Half miljoen euro voor proef met spreiding van toerisme voor Kinderdijk

De Tweede Kamer maakt 500.000 euro vrij voor een systeem waarmee bezoekersstromen in kaart kunnen worden gebracht. Die technologie moet bijdragen aan een betere spreiding van toerisme in drukke gebieden, waaronder Kinderdijk.

Een motie daarvoor van de VVD en het CDA is met een ruime meerderheid aangenomen: 109 van de 150 Kamerleden stemden voor.

Het systeem moet, met behulp van onder andere telefoondata, direct inzicht geven in het aantal mensen dat zich op een plek bevindt. ,,Het systeem kan in drukke toeristische gebieden worden getest’’, zo schrijven indieners Thierry Aartsen (VVD) en Maurits von Martels (CDA).

Daarna kan het ook op evenementen worden gebruikt, denken ze. ,,Het is een ontwikkeling waar wereldwijd aan wordt gewerkt.’’ De proeven vinden plaats in Kinderdijk, Giethoorn en Zaandam. Alle drie die locaties hebben met vergelijkbare problematiek te maken: ze zijn openbaar toegankelijk en dus moeilijk te reguleren; ze liggen in een Natura2000-gebied en er is sprake van grote druk op de infrastructuur door het toerisme.

Veiligheid
Op diezelfde drie locaties wordt momenteel ook onderzoek gedaan door hoogleraar Jan van der Borg van de Belgische universiteit van Leuven. Hij onderzoekt de draagkracht van Kinderdijk, Giethoorn en de Zaanse Schans, dus hoeveel toeristen de gebieden aankunnen.

Kinderdijk kampt de laatste jaren met een enorme drukte. Ook voor omwonenden levert dat soms flinke overlast op. Op eerste paasdag dit jaar was het zelfs zó druk, dat de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk stopte met de kaartverkoop. De stichting verwachtte tweede paasdag eenzelfde toestroom en riep dagjesmensen op om niet te komen.

Als het zo druk is bij de Kinderdijkse molens, loopt het hele gebied vast. De veiligheid kan op zo’n moment niet meer gegarandeerd worden, zegt de stichting.

Per uur kan het werelderfgoed vijf groepen van veertig tot vijftig personen ontvangen. Dat wordt zoveel mogelijk gereguleerd met online kaartverkoop.

Alliantie
Het plan voor een systeem dat deze bezoekersstromen inzichtelijk kan maken is het eerste concrete idee van de Landelijke Data-alliantie. Die werd opgericht op de Toerisme Top in oktober van dit jaar. De alliantie is een open netwerk waarin partijen die met toerisme te maken hebben kennis, inzichten en data met elkaar delen.

Hoe het systeem er precies uit komt te zien en wanneer het gebruikt kan worden, is nog niet bekend.

Bron: AD Rivierenland/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden