Skip to content

Geslaagd BlauwZaam Symposium VII: Duurzaam doorgaan

OTTOLAND • Ook op het achtste Symposium van de Stichting BlauwZaam, die afgelopen donderdag gehouden werd, bruist het binnen de stichting van duurzame ideeën en energie.

Het thema van het nieuw opgezette dagsymposium was duidelijk voor de deelnemers: Blauwzaam 2.0 Duurzaam Door. De centrale vraag was of Stichting BlauwZaam op de goede weg is om ‘duurzaam door’ te gaan met haar talrijke initiatieven in Alblasserwaard Vijfheerenlanden teneinde deze regio te verduurzamen. Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland had opnieuw haar deuren geopend voor de 100 deelnemers aan dit symposium. Leuk om te weten dat het eerste symposium van BlauwZaam ook hier heeft plaatsgevonden.

Dagvoorzitter Jan van Heukelum startte de bijeenkomst met een korte terugblik op een interactieve manier. BlauwZaam, opgericht in 2010 met als doel het duurzaam ondernemen te versterken en versnellen, kan na acht productieve jaren terugkijken op mooie resultaten: dankzij een groot netwerk zijn duurzame verbindingen tussen partners tot stand gekomen, er zijn vijf Energieconvenanten, een Beheerconvenant, een Peopleconvenant en een Convenant Circulaire Economie ondertekend, duurzame projecten zijn gerealiseerd uit vier gebiedsdeals, acht Symposia zijn georganiseerd en inmiddels telt Stichting BlauwZaam ruim 100 partners.

Nieuwe koers
Het Bestuur van de Stichting heeft voor BlauwZaam 2.0 een nieuwe koers bepaald die op het Symposium voorgelegd werd met de vraag of deze koers de juiste is. In plaats van de tot op heden gehanteerde werkgroepen richt BlauwZaam zich nu op vier centrale thema’s: 1. BlauwGroen, 2. Circulaire Economie, 3. Het Nieuwe Bouwen en 4. Happy People. Leden van de werkgroepen die verbonden aan deze thema’s presenteerden hun visie, behaalde resultaten en plannen aan het publiek.

BlauwGroen bestaat uit twee werkgroepen: werkgroep Water en werkgroep Prachtlint. De werkgroep Water heeft de ambitie om van Alblasserwaard Vijfheerenlanden een klimaatadaptieve regio te maken, aldus Peter Kwakernaak. In het project BlauwGroen Fundament wordt gewerkt aan projecten die zich richten op de gevolgen van klimaatverandering, knelpunten, klimaatadaptatiestrategie. Werkgroep Prachtlint heeft zich ten doel gesteld om in de regio de biodiversiteit te vergroten en de leefomgeving mooier en kleurrijker te maken door duurzaam ecologisch groenbeheer. Hiervoor is in 2015 een ‘Beheer Convenant’ afgesloten. Richard Slagboom (projectleider Prachtlint) vertelde trots dat veel lokale initiatieven van burgers en organisaties het doel omarmen en resultaten te zien zijn.

Concreet maken
Lisanne Addink (Verdraaid Goed) en Gerard de Winter (Koncerna) streven ernaar om met middels het thema Circualaire Economie concreet te maken wat BlauwZaam wil en doet aan het stimuleren van circulaire economie. BlauwZaam wil bedrijven inspireren en enthousiasmeren om met circulaire economie aan de slag te gaan en in deze richting te innoveren. In 2017 heeft dit geresulteerd in de ondertekening van het convenant ‘Circulair Ondernemerschap’. Circulaire economie komt ook terug in de verkenning van de ‘Waarde in de Waard’, een onderdeel van het meerjarenprogramma Groen Verbindt. De werkgroep denkt actief na over ‘hoe nieuwe cirkels gemaakt kunnen worden’ of ‘hoe van reststroom weer iets nieuws gemaakt kan worden’. Tijdens het Symposium werden diverse succesvolle initiatieven getoond.

Josia Bikker (architectenbureau Bikker) vertelde dat de werkgroep bouwen & wonen in 2010 het doel had om duurzaamheid in de bouw aan te jagen, op dat moment nog kleinschalig. Met het thema Het Nieuwe Bouwen en toekomstige generaties als motivator is kennisdeling over het Nieuwe Bouwen essentieel om een beweging op gang te brengen. Het Nieuwe Bouwen wordt zo steeds meer een integraal proces waarin samen werken en samen denken nodig zijn om te kunnen voldoen aan diverse samenwoningseisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit en gezondheid.

MensEnWerk
Happy People in een ‘goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij iedereen kan meedoen’ is waarnaar het platform Wijij streeft, aldus Oebele Bruinsma. In samenwerking met Avres presenteerde hij dit platform op een zeer ludieke manier. Tot slot werden de aanwezige deelnemers door Jeroen van der Star van Avres gevraagd een nieuwe naam te bedenken voor Happy People. Na een korte brainstorm is uiteindelijk ‘MensEnWerk ‘ van Gerard de Winter uitgeroepen tot winnende naam.

Gastheer Wellantcollege De Bossekamp liet zien dat ook het onderwijs zich aansluit bij de circulaire economie. Teamleider Sjaak Kreeft liet zien hoe zij dat op deze vmbo school toepassen: eigen geteelde groenten/gewassen worden gebruikt in de kookklassen, papiersnippers van gemaakte toetsen gaan naar kippen- en varkenshokken en worden daar gemengd met stro als aanvulling en als eco-school heeft de locatie een actieve denktank met leerlingen. De ambitie van deze locatie is om een samenlevingschool te worden door samen te werken met bedrijven in de omgeving.

De conclusie van de deelnemers: BlauwZaam 2.0 is op de zeer goede weg.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden