Skip to content

Gemeente Molenlanden | Ondernemersavond 11 oktober uitgesteld

De eerder aangekondigde ondernemersavond van woensdag 11 oktober is uitgesteld vanwege de afkondiging van netcongestie in het oostelijk deel van Molenlanden door Stedin eerder deze week. Er wordt op korte termijn een nieuwe bijeenkomst gepland om ondernemers bij te praten over de gevolgen hiervan. Hieronder vindt u meer informatie.

De gemeente Molenlanden is bezig met het ontwikkelen van economisch beleid. Dit beleidskader moet de basis vormen om samen met ondernemers aan de slag te gaan met de huidige bedrijventerreinen, uitbreiding van terreinen en solitaire bedrijvigheid in Molenlanden. Het uitgangspunt hierbij is dat het ondernemersklimaat in Molenlanden toekomstbestendig wordt. De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers mee kunnen denken hierover. Hiervoor stond een ondernemersavond gepland op woensdag 11 oktober.
Afgelopen maandag heeft Stedin afgekondigd dat er netcongestie geldt voor afname van grootverbruikers in Oost-Molenlanden, Gorinchem, Vijfheerenlanden en een deel van Hardinxveld. Dit betekent in de praktijk dat Stedin grootverbruikklanten met een nieuwe aanvraag voor (extra) transportvermogen voor afname wel kan voorzien van een aansluiting, maar dat zij tot in ieder geval de uitkomst van verder onderzoek op een wachtlijst komen voor dit gevraagde (extra) transportvermogen.  De structurele netuitbreiding is naar verwachting uiterlijk gereed in 2031.

Aanvragen die al zijn ingediend bij Stedin worden nog in behandeling genomen. Nieuwe aanvragen worden op een wachtlijst geplaatst. Tot maart 2024 onderzoekt Stedin welke ruimte er nog is op het huidige net en worden de aanvragen op de wachtlijst beoordeeld op haalbaarheid.

Impact van deze aankondiging voor ondernemers in de regio  
De afgekondigde netcongestie, is vergelijkbaar met filevorming op een snelweg alleen dan op het elektriciteitsnet. In delen van het elektriciteitsnet ontstaat een tekort aan transportcapaciteit en is het net ‘vol’. Dit heet congestie.  Dit heeft een hele grote impact op bedrijven in ons gebied en daarmee op de economie in Molenlanden in de komende jaren. Het Beleidskader Bedrijvigheid zoals we dat op 11 oktober wilden bespreken met onze ondernemers komt hiermee in een ander daglicht te staan. Wanneer bedrijven in dit gebied bijvoorbeeld verhuizen en een nieuwe aansluiting nodig hebben, kunnen grootverbruikers de komende jaren geen (extra) transportvermogen krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor bedrijven die hun machinepark willen uitbreiden of hun elektrische wagenpark. Als gemeente willen we samen met onze ondernemers deze ontwikkeling aan gaan en zoeken naar oplossingsrichtingen. We gaan snel een nieuwe ondernemersavond organiseren om het gesprek hierover te voeren.

Uitstel van de ondernemersavond  
Dit alles geeft dus ook een nieuwe urgentie aan de samenwerking tussen bedrijven onderling en met ondernemersverenigingen, gemeente en andere partners. Niet alleen voor de ondernemers(verenigingen) en bedrijventerreinen in Molenlanden-Oost (waar de netcongestie nu geldt) maar ook voor het westelijk deel. Op korte termijn wordt een nieuwe ondernemersavond georganiseerd om met ondernemers in gesprek te gaan over deze belangrijke ontwikkeling en de gevolgen ervan voor het economisch beleid van de gemeente. Stedin en de gemeente willen hierin waar mogelijk meedenken met bedrijven.

Contact  
Ondernemers met vragen over de netcongestie en de gevolgen hiervan voor ondernemers en bedrijventerreinen in de gemeente kunnen contact opnemen met team duurzaamheid van de gemeente. Als gemeente willen we in gesprek met ondernemers over oplossingsrichtingen binnen het bedrijf en binnen het bedrijventerrein. Wij brengen de informatie vervolgens gebundeld verder naar Stedin. Ondernemers kunnen terecht bij Jan Herman Clevering: 06-47566546 of mail: duurzaam.molenlanden@jouwgemeente.nl.
Meer informatie over de netcongestie is te vinden op de website van Stedin.
Meer informatie over het Beleidskader Bedrijvigheid staat op www.molenlanden.nl/molenlanden-onderneemt.

Vragen voor de gemeente?

Neem dan contact op met Louisa Broens, accountmanager bedrijven via ondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538.

Bron/ beeld: Gemeente Molenlanden

Back To Top
Lid worden