Skip to content

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland officieel geïnstalleerd

Het heeft even geduurd, maar het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is woensdag 4 september officieel geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Het college is een samenstelling van oude en nieuwe gezichten. Adri Bom-Lemstra (CDA) is de nieuwe Gedeputeerde met landbouw in de portefeuille. Naast haar komen Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (beide VVD) terug. Nieuwe leden zijn Anne Koning (PvdA), Berend Potjer (GroenLinks) en Willy de Zoete (SGP & ChristenUnie).

Duidelijkheid

Bom wil voor de landbouw een periode aanbreken waar kan worden gerekend op duidelijkheid. „Volgens mij is de sector gebaat bij duidelijke regels en een bestendige landbouw”, aldus Bom. Het coalitieakkoord van Zuid-Holland omvat veel doelen waar de provincie aan moet of aan wil werken. „Er staat veel te gebeuren”, zegt Bom. „Kijk bijvoorbeeld naar de energieopgave die er ligt, of het Klimaatakkoord dat de komende tijd ingevuld gaat worden. Dat gaat regels met zich meebrengen waar boeren zich aan moeten houden.”

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden