Skip to content

Landbouwgedeputeerde Zuid-Holland: ‘Ik wil een bestendige landbouw’

De nieuwe gedeputeerde voor landbouw in de provincie Zuid-Holland, Adri Bom (CDA), wil een bestendige landbouw. Daarmee doelt ze op een periode voor de landbouw waarin de sector kan rekenen op duidelijkheid. „Volgens mij is de sector gebaat bij duidelijke regels en een bestendige landbouw.”

Het coalitieakkoord van Zuid-Holland, dat afgelopen week werd gepresenteerd, omvat veel doelen waar de provincie aan moet of aan wil werken. „Er staat veel te gebeuren”, zegt Bom. „Kijk bijvoorbeeld naar de energieopgave die er ligt, of het Klimaatakkoord dat de komende tijd ingevuld gaat worden. Dat gaat regels met zich meebrengen waar boeren zich aan moeten houden.”

Nieuwe verdienmodellen
Een aantal onderwerpen in het coalitieakkoord springen eruit, zoals de oplossing die er gevonden moet worden voor bodemdaling, maar ook het zorgen voor voldoende zoet water voor de landbouw. Grote opgaven waar de provincie zich de komende jaren mee bezig gaat houden. Daarnaast wil de provincie zich ook bezig houden met onder andere de band tussen stad en platteland en innovatie in de agrarische sector.

Volgens Bom is innovatie voor de agrarische sector belangrijk, bijvoorbeeld om zich te wapenen tegen de bodemdaling. „We gaan de komende jaren veel energie steken in het prioriteren van het tegengaan van bodemdaling en het draaiende houden van de kennisinstituten die hier onderzoek naar doen. Er moet op den duur een oplossing komen”, legt Bom uit. Ze vindt dat boeren ondertussen kunnen kijken naar nieuwe verdienmodellen en innovatie. „Samen met de sector kunnen we bijvoorbeeld zoeken naar andere teelten, zoals de natte teelten, die mogelijk zijn op de Zuid-Hollandse grond.”

Makkelijker gezegd dan gedaan
Bom snapt wel dat dit voor boeren misschien lastig is. „Het is ook makkelijker gezegd dan gedaan, maar we moeten wel écht op zoek naar andere teelten, misschien andere type koeien die beter op de nattere grond kunnen”, legt ze uit. “Dat wil niet zeggen dat alle boeren nu ineens natte teelten moeten verbouwen, maar in gebieden waar de nood hoog is, moeten we daar samen met de sector over nadenken en eruit komen.

Meer natuur, infrastructuur en woningbouw
Voor Zuid-Holland liggen er een aantal specifieke opgaven waar de nieuwe coalitie mee aan de slag moet. Zo moeten er meer woningen komen, meer infrastructuur en meer natuur. Eerder sprak LTO-voorzitter van Zuid-Holland, Arie Verhorst, zijn zorgen hierover uit. Volgens hem is de ruimte die de provincie hiervoor nodig heeft alleen bij boeren weg te halen.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden