Skip to content

Fietsen met Waterliniefietsroute

Vanaf vandaag is het mogelijk om fietsroutes te fietsen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de app Routeplanner van de Fietsersbond.

De vier nieuwe routes voeren langs historische objecten van de Waterlinie en  geven een beeld van de werking van het watersysteem. Dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land én geeft een beeld van het hedendaagse waterbeheer.

Verleden en heden
De drie waterschappen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Waterliniemuseum hebben de vier Waterliniefietsroutes van de app op 7 juli voor het eerst in gebruik genomen.

Fietsend langs dijken, sluizen, wielen en waterbergingen komen verleden en heden bij elkaar. Want veel van de historische waterobjecten van de linie zijn nog steeds in gebruik bij de waterschappen. Niet meer voor de verdediging van land tegen de vijand, maar voor het aan- en afvoeren of tegenhouden van water.

App downloaden
De app met de nieuwe Waterliniefietsroutes is te downloaden via www.routeplanner.fietsersbond.nl/. Omdat de routes onderdeel uitmaken van de Fietsersbond Routeplanner kan de app altijd de meest actuele route bieden, ook bij werkzaamheden of wijzigingen.

Back To Top
Lid worden