Skip to content

“Natuurlijke landbouw heeft toekomst”

Datum: 16 nov 2017 - 17 nov 2017
Tijd: 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Natuurcentrum de Schaapskooi


Op donderdagavond 16 november, aanvang 20 uur, geeft Louis Dolmans (zie http://www.doorniknatuurakkers.nl/) in de Schaapskooi een dialezing met de titel: “Natuurlijke landbouw heeft toekomst”.

Mensen die tussen 1950 en 1960 geboren zijn herinneren zich nog de kleurrijke bloemenweiden uit hun jeugd, waar het gonst van de vlinders en insecten en waar leeuweriken, patrijzen en geelgorzen als vanzelfsprekend in groten getale aanwezig zijn. De graanakkers herbergen korenbloemen, klaprozen, kamille en akkerviooltjes. Het landschap is kleinschalig, heggen en houtwallen zijn nog gebruikelijke perceelgrenzen. Het is een en al genieten als je door de velden loopt. Hoewel, de natuurliefhebbers uit die tijd zagen maar al te goed dat er verandering aan de gang was en daar hadden zij geen goed gevoel bij.

Bij mensen die rond 2000 het levenslicht zagen, staat het overheersende beeld van de rijke bloemenweiden al niet meer op het netvlies. Weilanden zijn grote groene vlakten geworden, waar vrijwel uitsluitende raaigras groeit. Op bijna onafzienbare akkers staat alleen nog maar het gewas waar de boer zijn boterham mee wil verdienen, één kleur, alle planten even hoog en geen enkele bloem. Vogels, vlinders en insecten hebben in deze troosteloze eentonigheid weinig meer te zoeken. Heggen en houtwallen zijn al lang niet meer beeldbepalend. Naar schatting 250.000 kilometer van de fraaie aankleding van het landschap die zij vormden, is gerooid.

De jongere natuurliefhebbers van nu zijn gewend aan dit landschap, maar zij zijn er alles behalve blij mee. De menselijke maat is verdwenen, de koeien moeten weer in de wei, het gaat niet goed met de vruchtbaarheid van onze bodem en we worstelen met een klimaatprobleem. Intussen dendert de schaalvergroting door.

Gelukkig zijn steeds meer mensen, jong en oud, het erover eens, dat de veranderingen van de afgelopen 50 jaar niet ongestraft in hetzelfde tempo kunnen doorgaan. De landbouw moet weer terug naar de natuur. Over hoe dat moet kun je heel veel gaan nadenken en piekeren, maar dat zet niet veel zoden aan de dijk. Je moet ook iets doen.

Tien jaar geleden heb ik daarom besloten natuurboer te worden. Mijn doel was de akkervogels terug te krijgen. Ons land noemden wij Doornik Natuurakkers. Op dit moment ons areaal aan akkerland 20 hectares. Dit gebied wordt omringd door weilandjes en enkele bosjes, die eveneens bij ons in beheer zijn. Op in totaal 33 hectares is in korte tijd een waar paradijsje ontstaan. Hierover gaat komende tijd mijn blog, waarin ik ook zal aantonen dat je met natuurlijke landbouw én je kost kunt verdienen én de wereld kunt voeden.
Louis Dolmans, www.doorniknatuurakkers.nl

 

Back To Top
Lid worden