Skip to content

Extra ledenvergadering

Datum: 18 okt 2017 - 19 okt 2017
Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Locatie
Museum De Koperen Knop


 

WOENSDAG 18 OKTOBER 2017                –        20.00 UUR

EXTRA LEDENVERGADERING IN MUSEUM DE KOPEREN KNOP

Adres: Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam

Ontvangst: 19.30 – 20.00 uur met koffie en thee met……………………..

 

 

AGENDA

 

  1. OPENING

 

  1. MEDEDELINGEN

 

  1. VASTSTELLING VERSLAG LEDENDENVERGADERING 18 MEI 2017

 

  1. WAT VERDER TER TAFEL KOMT

 

  1. BESTUURSWISSELING

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

CEES DE JONG – voorzitter

     RIA VAN WIJNGAARDEN – lid

 

  1. VOORSTELLEN KANDIDAAT BESTUURSLEDEN

KEES COMMIJS – voorzitter

ROKUS LAKERVELD – lid

 

  1. VERKIEZING EN BENOEMING VOORGESTELDE BESTUURSLEDEN IN DE ONSTANE VACATURES

 

  1. RONDVRAAG

 

  1. PAUZE – met een drankje en een hapje

 

10.PRESENTATIE EXPOSITIE VEENWEIDELANDSCHAP 2018

     door Dick de Jong, publiciteit en communicatiemedewerker van MDKK

Deze expositie wordt gemaakt i.s.m. Den Hâneker

 

11.SLUITING

 

 

Back To Top
Lid worden