Skip to content

Expositie Het Kinderboek – Toen en Nu – Museum de Koperen Knop

Datum: 26 dec 2020
Tijd: 13:00 - 17:00 uur

Locatie
Museum De Koperen Knop


Vanaf 28 september 2020 is de expositie ‘Het Kinderboek – Toen en Nu’ in De Koperen Knop te zien. Een expositie waarbij kinderboeken in allerlei soorten en vormen de hoofdzaak zijn, maar waarbij ook veel rondom de kinderboeken te zien is. De expositie zal bij de bezoekers veel herinneringen oproepen, enerzijds uit nostalgie, aan de andere kant als herkenning.

HET BEGIN

Reeds in de 17e eeuw zijn er publicaties voor kinderen. Centsprenten, schoolboekjes, abc-boeken, gedichtenbundels en catechismussen. Deze boeken zijn dan nog niet bedoeld voor de ontspanning zoals we dat tegenwoordig in boeken zoeken. Ze zijn in die tijd uitsluitend ter lering en om de aan de kinderen doorvertelde verhalen te illustreren.

Als in de 18e eeuw de ‘Proeve van kleine gedigten’ verschijnt is het eerste echte kinderboek een feit, want dat wordt gezien als het eerste kinderboek in de Nederlandse literatuur. Doordat nadien in de 19e eeuw de technische ontwikkelingen het drukken en illustreren van boeken in grotere oplagen mogelijk maakt, verovert het kinderboek de markt.

MEER RECENT

De expositie start met de 20e eeuw, de eeuw van het kind genoemd. Uit vervlogen tijden stammen boeken als Afke’s Tiental, Pietje Bel, Joop ter Heul. Naast deze neutrale boeken komen er ook steeds meer christelijke kinderboeken. In de Tweede Wereldoorlog gaat dat verschijnen gewoon door. In de jaren vijftig neemt het kinderboek een grote vlucht. Dan gaat de Gouden boekjes serie van start, komen de boeken met humor van Annie M.G. Schmidt en volgen de prentenboeken van Dick Bruna en nog tal van andere. Spannende boeken zoals Arendsoog en Reis door de Wereld vormen de voorlopers van de fantasieverhalen van Paul Biegel en Tonke Dragt.

WAT NOG MEER
In de jaren tachtig komen er ook literaire kinderboeken met de daarbij horende prijsuitreikingen voor verschillende genres. Literatuur of lectuur, we kennen er vele en tal van die boeken blijven voor altijd in onze herinnering: boeken over meisjes en paarden, jongens en voetbal, maar ook poëzie en zelfhulpboeken, ze zijn nog altijd populair.

De expositie toont ook kinderboekenverzamelingen, van W.G. van der Hulst, De Vijf, Prentenboeken van Dick Bruna, De Kameleon, Bob Evers, Annie M.G. Schmidt en nog vele anderen. Maar ook de eigentijdse prentenboeken, leesboeken en gedichten zullen in ruime mate aanwezig zijn. Daarnaast wordt er een aantal originele kinderboekenillustraties getoond.

KINDERBOEKENWEEK

Sinds 1955 verschijnt jaarlijks een kinderboekenweekgeschenk. Vooral in de beginjaren zijn dit niet altijd boeken maar ook wel een kijkdoos, bouwplaat, kleurplaat of mobile. De kinderboekenweek bestaat dit jaar dus 65 jaar. Op de expositie zal een aantal van die geschenken te zien zijn. En wie op de expositie een kinderboek koopt krijgt bij besteding van € 12,50 of meer het kinderboekenweekgeschenk 2020. Dit is samenwerking met Kinderboekenwinkel ‘Ver van Hier’ in Rotterdam.

EXTRA ACTIVITEITEN
Tijdens de expositie wordt een aantal verschillende extra activiteiten georganiseerd:

  • Op meerdere data zijn er voorleesmiddagen voor verschillende leeftijden.
  • Er komt een kinderworkshop mobile of kijkdoos maken.
  • Voor de kleinere kinderen zij er diverse kleurplaten, met een wedstrijdelement.
  • Door de expositie is een kinderboekenspeurtocht, waarbij prijzen te winnen zijn.
  • Er is een speciale poëziewedstrijd, waarvoor enkele prijzen beschikbaar zijn.
  • Tijdens de expositieduur zijn er kinderboeken te koop.
Back To Top
Lid worden