Skip to content

De Koe in de Kunst

Datum: 17 jun 2017 - 26 aug 2017
Tijd: 00:00 uur

Locatie
Museum De Koperen Knop


De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden maken deel uit van het Hollandse veenweidegebied, dat bestaat uit weilanden en sloten. Weilanden vol koeien vormen een van de mooiste beelden in de polders. Daarmee is de koe als geen ander dier bij de streek betrokken. Dit is aanleiding voor een tweetal exposities, waarin de koe centraal staat: de koe als kunstobject en de koe als welvaartsproducent.

 

Gorcums museum

Tot en met 10 september 2017 is in dit museum de expositie DE KOE IN DE KUNST te zien. Een expositie met prachtige portretten van koeien vanaf de 17e eeuw, in al haar verschijningsvormen. Koeien in de wei, op stal, op de markt en… bij de slager. Natuurlijk komt hierbij ook aan bod dat Gorcum ooit elke maandag een voor de streek heel belangrijke veemarkt kende. Een expositie met veel extra activiteiten.

 

Museum de koperen knop

Van 17 juni tot en met 26 augustus 2017 kan in Hardinxveld-Giessendam de expositie KAAS & KOE worden bezocht. Daarin wordt vanuit de kunst een beeld geschetst van de koe als dier. Vervolgens gaat de expositie over in het melken van koeien en het transport van de melk naar de zuivelfabriek. Het sluit af met de productie van kaas. Dit laatste heeft vooral in de zeventiende eeuw de Alblasserwaard een welvarende streek gemaakt.

Meer info

Back To Top
Lid worden