Skip to content

EU: kredietinjectie van € 2 miljard voor landbouw

Lagere rentetarieven voor leningen met een langere looptijd (tot 15 jaar). Dat is de inzet van een nieuwe op de landbouw gerichte kredietfaciliteit die de Europese Commissie samen met de Europese Investeringsbank (EIB) opzet. Daarmee komt € 2 miljard aan geld beschikbaar voor kredieten, waarvan een deel wordt gereserveerd voor jonge boeren.

Dat hebben de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank bekendgemaakt. Europees landbouwcommissaris Phil Hogan, die op maandag 29 april in Nederland is, licht de instelling van het zogenoemde Young Farmers’ Initiative in Hulst toe op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA.

10% voor jonge boeren
Het programma van de EIB is zo opgezet dat elke deelnemende bank ervoor moet zorgen dat minimaal 10% van het beschikbare bedrag aan jonge boeren wordt besteed. Volgens Hogan blijkt uit een eerste markttest dat het percentage wel kan oplopen tot 30 tot 40%.

1 van de grootste financieringsinitiatieven uit eigen middelen
Het jonge-boereninitiatief is 1 van de grootste financieringsinitiatieven uit eigen middelen van de Europese Investeringsbank. De uitvoering van het programma ligt in handen van lokale banken. Met het financieringsplan moeten er meer kredietmogelijkheden komen voor de landbouw.

In een persverklaring meldt de Europese Commissie dat het opzetten van een landbouwbedrijf een forse investering vereist en dat het voor jonge boeren moeilijk is die op te brengen en terug te verdienen.

Bron: Boerderij.nl

Back To Top
Lid worden