Skip to content

Dotterslingers in de polder

Goudgele dotterslingers in de polder. Dat is wat Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden voor ogen heeft. Het wil daarom een groot aantal dotters in het gebied uitplanten, waardoor heuse ‘dotterslingers in de polder’ ontstaan. Hiervoor heeft het collectief deze week een projectaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

De dotter was vroeger een bekende verschijning in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Maar door diverse oorzaken is deze fraaie icoonsoort nagenoeg uit de boerensloten in het gebied verdwenen. Evenals het zaad, dat slechts korte tijd houdbaar is. Het idee, een oorspronkelijk idee van agrarische natuurvereniging Den Hâneker, is nu om vers streekeigen dotterzaad uit relictpopulaties in het gebied te winnen, daaruit planten te laten kweken door een ervaren waterplantenkweker, en die vervolgens uit te planten in de vochtige oevers van de boerensloten. ‘De focus ligt daarbij op zichtlocaties in de polder’, aldus projectmanager Marcel Benschop, die veel animo bij de boeren verwacht om mee te doen. Het uitplanten en beheren van de dotters vindt plaats onder begeleiding van het collectief.

In het gebied liggen al botanische weideranden over een totale lengte van maar liefst 2.422 kilometer. Marcel: ‘Enkele honderden boeren beheren die. Ze willen de kwaliteit ervan verbeteren, en daar passen de dotters heel goed bij.’ De dotter (gewone dotterbloem) is een prachtige plant die wordt bezocht door (zweef)vliegen, bijen, hommels, libellen en dag- en nachtvlinders. Het insectenbezoek is talrijk, onder meer door het overvloedige stuifmeel. ‘Dat is weer gunstig voor de kuikens van bijvoorbeeld de grutto, kievit, tureluur en andere weidevogels.’

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een collectief van met name boeren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, waaronder weidevogelbeheer.

Back To Top
Lid worden