Skip to content

Dotterslingers door de polder

Fraai ontwikkelde slootkant-vegetaties zijn  moeilijk te vinden in de polder, vooral in boerensloten. De dotter is daar zo goed als verdwenen. Die willen we weer terug. Krijgen. Daarvoor is goed ecologisch beheer een eerste voorwaarde, naast het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het doel is om in de bermsloten langs de wegen dergelijke oevers aan te geen zodat er bloeiende linten met dotters  door het landschap komen. Hierin willen we onder andere samenwerken met Blauwzaam. Van het Rivierenlandfonds hebben we hiervoor al een toezegging ontvangen.

Back To Top
Lid worden