Skip to content

Dierenbescherming lanceert ster Beter Leven Zuivel

De Dierenbescherming komt ook voor de melkveehouderij met criteria voor het Beter Leven-keurmerk met één ster. Bij supermarktketen Jumbo staat vanaf maandag zuivel in het schap dat daar aan voldoet.

Bij de ontwikkeling van die criteria werkte de Dierenbescherming nauw samen met Natuur & Milieu en Vogelbescherming Nederland. ‘Wij willen de melkveehouderij verbeteren op het gebied van dierenwelzijn, milieu en biodiversiteit’, stelt directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming.

‘Naast aandacht voor het welzijn van de koe en haar kalf, stellen we nu ook voorwaarden aan een betere zorg voor de natuur rond en op de boerderij. Zo moet er in weilanden veel meer ruimte komen voor bloemen, insecten en boerenlandvogels en moeten veehouders overstappen op groene energie, mestoverschotten afbouwen en het gebruik van vervuilende bestrijdingsmiddelen beperken’, vervolgt zij.

Weinig welzijnsregels
Het Beter Leven-keurmerk werkt met bovenwettelijke eisen. Volgens de Dierenbescherming zijn er juist in de melkveehouderij weinig wettelijke voorschriften voor de huisvesting van de koeien en kalveren. De alsmaar verdergaande intensivering en schaalvergroting van de sector heeft in de ogen van de Dierenbescherming geleid tot onwenselijke situaties.

Het Beter Leven-keurmerk voor zuivel met één ster schrijft nu basisuitgangspunten voor die de melkveehouderij een stuk ‘koevriendelijker’ en duurzamer moeten maken’, vindt Admiraal. ‘Het imago van een groene weide met tevreden grazende dieren onder een Hollandse wolkenlucht met molens aan de horizon, staat ver af van de realiteit’.

‘Want’, benadrukt Admiraal, ‘een koe staat nu eenmaal het merendeel van de tijd, ruim 90 procent, op stal. Ook als ze weidegang krijgt. En met name daar wringt de schoen.’ Dat kan volgens haar betekenen dat er te veel dieren in een stal staan.

Drinkwater voor kalveren
Eén van de basiseisen die gelden voor één ster Beter Leven is dat er voor iedere koe een ligbox is. Verder moeten kalveren 28 dagen op het bedrijf blijven. Verder moeten de kalveren permanent beschikken over drinkwater. Ook voor koeien moeten er voldoende drinkplaatsen zijn. Ook worden eisen gesteld aan de hoeveelheid vreetruimte per koe.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden