Skip to content

Den Hâneker | Cursus Agrarisch Natuurbeheer

Den Hâneker organiseert in samenwerking met Yuverta Ottoland en Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden voorjaar 2023 een cursus om agrariërs te informeren over de meerwaarde van weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf.
Op deze kennisbijeenkomsten zijn zowel deelnemers als nietdeelnemers aan het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer welkom om (nader) kennis te maken met weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het (melkvee)bedrijf. De cursus bestaat uit twee theoriemiddagen, gevolgd door twee praktijkmiddagen.

Wat komt aan bod?
– Weidevogels: wat hebben ze nodig?
– Definitie biodiversiteit: waar hebben we het over?
– Opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland
– Welke mogelijkheden zijn er voor deelname aan ANLb?

14 maart 2023
THEORIE 
WEIDEVOGELBEHEER

Met weidevogels in de polder ben je wellicht bekend, maar weet je ook wat ze nodig hebben? Of wat hun vertoonde gedrag betekend? Op de eerste theoriemiddag komen André Hornstra en Theo Bakker – beiden fervent vogelaars – meer vertellen over de weidevogels.

30 mei 2023
PRAKTIJK 
BIODIVERSITEIT/AGRARISCH NATUURBEHEER

Op de boerderij van Anton & Annemarie Bikker in Noordeloos laat Dick Kerkhof je zien wat agrarisch natuurbeheer kan toevoegen op jouw bedrijf qua biodiversiteit en wat je zou kunnen verwachten in de weilanden in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

16 mei 2023
PRAKTIJK 
WEIDEVOGELBEHEER

De Heihoeve is één van de grotere bedrijven van de Alblasserwaard waar de koeien geweid worden en er aan weidevogelbeheer gedaan wordt. Op dit bedrijf gaan we samen met André Hornstra en Theo Bakker de wei in om de geleerde theorie in de praktijk brengen.

18 april 2023
THEORIE 
BIODIVERSITEIT/ AGRARISCH NATUURBEHEER

De tweede middag zal gaan over biodiversiteit. Wat is nu eigenlijk biodiversiteit en hoe kun je het toepassen op jouw bedrijf? Welke opbrengst en voederwaarde kan kruidenrijk grasland geven?
Antwoord op deze vragen worden gegeven door Nick van Eekeren, van het Louis Bolk Instituut. Hij is onderzoeker en weet alles van gras, bodembeheer, welke bemestingsvorm voedsel oplevert voor de Grutto en heeft veel praktijk onderzoek gedaan.

PRAKTISCHE INFO CURSUS AGRARISCH NATUURBEHEER

Theoriedagen:
– datum: dinsdag 14 maart & dinsdag 18 april
– tijd: 13.30 tot 16.00 uur

– locatie: Yuverta – B 140, 2975 BK Ottoland


Praktijkdag 1
– datum: dinsdag 16 mei
– tijd: 13.30 tot 16.00 uur

– locatie: De Heihoeve B.V. – Heideweg 17, 3381 KH Giessenburg


Praktijkdag 2
– datum: dinsdag 30 mei
– tijd: 13.30 tot 16.00 uur

– locatie: By Ann – Botersloot 49, 4225 PS Noordeloos


Kosten
Deelname is gratis (het is wel de bedoeling dat je alle middagen aanwezig bent).

Aanmelden
Aanmelden kan via Den Hâneker (info@denhaneker.nl) of via één van de gebiedscoördinatoren van het collectief.

Let op! Er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar voor de cursus in het voorjaar van 2023.

Klik hier voor de online flyer.

Back To Top
Lid worden