Skip to content

Boerderijen fotograferen

De komende maanden kan het zomaar voorkomen dat u vrijwilligers aan het werk ziet, die een boerderij aan het fotograferen zijn. Dit gebeurt in het kader van het Project Digitalisering van de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden. Binnen dit project worden alle 2.200 boerderijen in het werkgebied van de stichting op de foto gezet, voor het eerst of opnieuw.

Het fotograferen vindt in eerste instantie plaats vanaf de openbare weg, maar het kan ook zijn dat de bewoners van een boerderij iemand aan de deur krijgen met de vraag om een foto te maken vanaf het erf.
Het project waarbinnen dit gebeurt wordt financieel gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds voor Zuid-Holland. Enkele tientallen vrijwilligers hebben enthousiast gereageerd op een oproep om het werk uit te voeren en zich aangemeld bij de stichting om met elkaar deze monsterklus te klaren. Inmiddels hebben al deze vrijwilligers een uitgebreide instructie gehad en zijn zij voordien van documentatie om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zij kunnen desgevraagd een legitimatiebewijs tonen.

Het maken van foto’s van de boerderijen en hun bijgebouwen is nodig om meerdere redenen:
– De nu in de bestaande beeldbank opgenomen foto’s zijn in een aantal gevallen verouderd. Boerderijen zien er nu anders uit dan op het moment dat er bij een eerdere actie foto’s zijn gemaakt en van de meeste bijgebouwen zijn helemaal geen foto’s.
– Met name de nieuwere en vooral de ruilverkavelingsboerderijen zijn nog niet eerder gefotografeerd.
– Een aantal oudere boerderijen in de lintbebouwing zijn bij een vorige fotosessie niet aan bod gekomen, omdat er toen onvoldoende fotografen beschikbaar waren.
Het op de foto zetten van alle boerderijen is belangrijk, omdat het boerenbestaan in de huidige samenleving steeds verder onder druk komt te staan. Door ze in beeld te brengen ontstaat er een mogelijkheid om ze onder ieders aandacht te brengen en ze in welke vorm en functie dan ook te behouden voor de toekomst. Die boerderijen, oud en jong, vormen namelijk de cultuurhistorische iconen van de streek.

Het bestuur van de Stichting Boerderij & Erf AKV hoopt dat iedereen wil meewerken en zo nodig de vrijwilligers wil toelaten op het erf om mooie foto’s te kunnen maken van de veelal karakteristieke boerderijen.
Ook zijn er nog enkele plaatsen en wegen waarvoor nog vrijwilligers worden gezocht. Als u ook daadwerkelijk wilt meedoen, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat: telefoon 06-53759618, e-mail secretariaat@boerderijenerf.nl. Meer informatie over de Stichting Boerderij & Erf vindt u op de website www.boerderijenerf.nl.

Back To Top
Lid worden